Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на изследването „Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС”
 
На 17 ноември 2011 г. в Pайонен съд - Гоце Делчев Центърът за изследване на демокрацията представи изследването „Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС”. Публикацията е част от проекта „Въвеждане на индикатори за интегрирано управление на делата в наказателното правораздаване” и представя водещите практики в използване на информационните и комуникационни технологии за по-успешно администриране на наказателните дела. В събитието участваха представители на съда, прокуратурата, дознанието и полицията, както и адвокати по наказателни дела в общината.

Д-р Мария Карагьозова, председател на Районен съд - Гоце Делчев, откри събитието, като във встъпителните си думи представи участниците и подчерта утвърденото сътрудничество между съда и Центъра за изследване на демокрацията.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, запозна участниците с темите, по които работи Центърът, и представи редица публикации, които биха подпомогнали работата на участниците. Тя изтъкна значимостта на информационните технологии в помощ на по-ефективното наказателно правораздаване и подчерта значението на проекта „Въвеждане на индикатори за интегрирано управление на делата в наказателното правораздаване” за популяризирането на тази инициатива в България.

Г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, запозна участниците с основните резултати от изследването, като представи добрите европейски практики за повишаване на ефективността на съдебната система посредством информационните технологии. Беше подчертан опитът на Финландия – държавата с едни от най-добре развитите комуникации в ЕС, която е постигнала високо ниво на дигитализация на отделни дейности в наказателното правораздаване като електронно призоваване, заместване на стенографирането на изслушванията с записи с аудиотехника и др. Опитът на Белгия бе представен като интересен от гледна точка на усилията за извършване на цялостна реформа, макар и като краен резултат неуспешна, която да уеднакви системите и типовете документи по начин, който да направи възможен електронния им обмен. Г-н Марков обърна внимание на данните от сравнителното проучване на ЕКЕП сред страните-членки на Съвета на Европа, което дава обща представа за позицията на всяка от държавите в развитието на електронното правосъдие.

В последвалата дискусия г-н Иван Чилев, районен прокурор на Гоце Делчев, изрази интереса на Прокуратурата в града към въвеждането на новите технологии в помощ на участниците във всички фази от наказателния процес и анализира състоянието им в България.

Презентация (Adobe PDF, 1.33 MB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ