Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция: Скритата икономика в България 2002 - 2011: изводи за политиката
 
На 27 октомври 2011 г. На 27 октомври 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията представи най-новата си публикация "Динамика на скритата икономика в България по време на криза", изготвена с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт".

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията запозна участниците с изводите от доклада. Според авторите, основните източници на скрита икономика са данъчната и социалноосигурителна тежест, регулациите, ограниченията и изискванията за пазарен достъп, и качеството на институциите. Неефективността на държавните институции и липсата на конструктивен диалог между публичния и частния сектор са идентифицирани като основни предпоставки за нарастване на скритата икономика в България. Нивото на скритата икономика към днешна дата се оценява на между 20% и 30% от БВП. Строителството, търговията на дребно и туризъма са сред секторите, с най-голям дял на скритата икономика. Изненадващо, че и здравеопазваето се нарежда сред секторите с голям дял на неотчитане на икономическа дейност, което е поредна индикация за лошото състояние на този сектор.

Анализът на Центъра за изследване на демокрацията на над 300 мерки за ограничаване на скритата икономика, предложени в България за последните пет години, показва че те имат имат предимно контролно-наказателен характер. Същевременно икномическите мерки не са съгласувани с административните. Невземането под внимание на съществуването на значителен дял на скрита икономика в страната при разработването на обществени политики води до хронично недофинансиране на всички държавни функции – сигурност, здравеопазване, образование и др.

Г-н Андрей Нончев, Директор на Социологическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, подчерта ограничената роля на публичните политики върху скритата икономика. Обявяваните мерки почти винаги остават на равнище изпълнение, без да се оценява степента, в която са постигнали заложените цели. Причината за това е ограниченият дебат при създаването, изпълнението и най-вече оценката на публичните политики. В следствие в България се е загубил общественият характер на политиките, включително тези за противодействие на скритата икономика.

Програма на пресконференцията (Adobe PDF, 997 KB)
Презентация на г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 1.8 MB)
Предходни събития и публикации по темата
Доклад Динамика на скритата икономика в България по време на криза

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ