Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Сътрудничеството между граничната полиция и митническите администрации за по-добро управление на външните граници на Европейския съюз
 
Пълен текст на доклада (само на английски език, Adobe PDF, 12,8 MB)

Анализът е резултат от изследване „Идентифициране на най-добрите практики на сътрудничество между гранична полиция и митници на външните граници на ЕС”, осъществено от екип на Центъра за изследване на демокрацията по поръчка на Европейската комисия. В изследването са анализирани текущото състояние и перспективите в единадесет области на сътрудничество. Констатирано е, че различията в практиките на управление на процесите по границите, както и различните форми на сътрудничество между институциите са резултат от национални, географски, институционални и културни фактори. Формулирани са препоръки, представени на политиците както на равнище ЕС, така и на национално ниво, насочени към подобряване на сътрудничеството между институциите, работещи на външните граници на ЕС.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ