Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обучителна програма по антикорупционно образование в Словакия
 
В рамките на програма “Регионално обучение на представители от Европа и Евразия” и в сътрудничество с Коалиция 2000, регионалният офис на World Learning в София организира обучителна програма по антикорупционно образование между 2 и 9 октомври 2004 г. в Словакия. В програмата участваха експерти по изготвяне на политики и въвеждане на антикорупционно образование в средните училища и представители на Министерство на образованието и науката, Комисията за координиране на работата по борбата срещу корупцята при МС, Департамента за информация и обучение на учители към СУ “Климент Охридски”, медиите и неправителствени организации работещи в сферата на антикорупционното образование.

Домакин на обучението беше Фондация “Граждани и демокрация”, Братислава, Словакия в партньорство с Transparency International, Словакия.

Основната цел на обучителната програма беше да запознае участниците с добрите практики, прилагани в Словакия, както по отношение на стимулирането на политически диалог по реформите в образователната система и по-специално – в гражданското образование, така и за форми, методики и използвани помощни учебни материали в преподаването на антикорупция в средното училище.

Участниците в програмата имаха срещи с г-н Фердинанд Девински, Председател на Комисията по образование и култура в словашкия парламент, г-н Франтишек Тот, Заместник министър на образованието и г-н Ян Хрубала, Началник на Отдела за борба срещу корупцията към правителството, които споделиха опита на Република Словакия в борбата срещу корупцията и коментираха реформата в системата на образованието, която предстои да бъде извършена в Словакия. Представители на Националния педагогически институт представиха учебник по антикорупция за средните училища и програма за тренинг на учителите, подготвени съвместно с неправителствени организации и Трансперънси интернешънъл-Словакия.

В дискусиите с организациите-домакин – “Граждани и демокрация” и Трансперънси интернешънъл-Словакия, и на срещи с други неправителствени организации - “Bata Junior Achievement”- Братислава, Асоциация Партньори за демокрация, Програма “Партньорство на връстници” бяха обсъдени курсове по антикорупция, провеждани в рамките на пилотни проекти на неправителствени организации и учебни помагала издадени от тях. Специално внимание словашките представители отделиха на представянето на опита си в прилагане на интерактивните методи на обучение. В тази връзка бяха организирани посещения на интерактивни занятия в учебни часове по антикорупция в гимназия в Братислава и в средно училище в г. Тренчин.

В заключение, българските участници разработиха План за действие – в две части, основан на наблюденията в Словакия и на опита в България с акцент върху партньорството между държавните образователни институции и Коалиция 2000: “Разработване на образователен пакет “Антикорупция” – учебно помагало, учебни текстове, видеоматериали и др.” и “Кампания за мобилизиране на образователната общност в България за въвеждане на антикорупционно обучение в рамките на гражданското образование в България”. По този начин бяха очертани както най-непосредствените задачи в областта на антикорупционното образование в България, така и ползата и практическите резултати от посещението в Словакия и програмата “Регионално обучение на представители от Европа и Евразия” на World Learning – София.

График на обучителната програма

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ