Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Оценка на енергийната сигурност: европейски и български тенденции
 

На 5 април 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията и Института по енергетика към Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия проведоха семинар в Петен, Холандия, с цел обмяна на опит в изследванията на енергийната сигурност. В дискусията взеха участие д-р Арне Ериксон, г-н Марсело Maсера, г-н Иван Пиърсън, г-н Андраш Сиксаи и г-н Франческо Грачева от Звеното за енергийна сигурност към Съвместния изследователски център, както и г-н Руслан Стефанов и г-ца Деница Манчева от Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията.

Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма кам Центъра за изследване на демокрацията, откри дискусията с преглед на ключовите предизвикателства пред българския енергиен сектор, като сигурността на доставките, корупцията, лошото управление и устойчивостта на сектора. Като основни проблеми бяха посочени липсата на устойчива енергийна стратегия с ясни приоритети, конфликтът на интереси и свързаните с това съмнения за корупция на най-високо политическо ниво, лошото управление на държавните предприятия, липсата на адекватен независим контрол и прозрачност в сектора, както и политическата приватизация на активи и неконтролираният достъп на съмнителни капитали в енергийния сектор.

След като Центърът за изследване на демокрацията представи кратък анализ на политикте и рисковете свързани с енергийната сигурност, Съвместният изследователски център представи работата си по оценяване на енергийната сигурност чрез моделиране на риска и симулации. Научно-изследователската рамката на Съвместния изследователски център е базирана на взаимовръзките между конкурентоспособност, сигурност и климат и прави възможна оценката разходи-ползи при различни степени на енергийна сигурност. Докато политиките за климата са успешно институционализирани на ниво ЕС, Съюзът няма такъв успех в разработването на политика за енергийна сигурност поради липсата на обективен метод за измерване на сигурността на енергийните доставки. Вместо това, идеята за енергийната сигурност често се използва като оправдание за прилагането на специфични мерки и политики. Ето защо целта на Звеното за енергийна сигурност към Съвместния изследователски център е да разработи приложима рамка за енергийна сигурност, която да направи възможен прецизния количествен анализ на енергийната сигурност в ЕС.

Презентация на г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма кам Центъра за изследване на демокрацията, Управление на енергетиката в България (Adobe PDF, 1.4 MB, на английски език)
Презентация на г-н Иван Пиърсън, Съвместен изследователски център (JRC), Офшорна сигурност и политическа подкрепа (Adobe PDF, 91 KB, на английски език)
Презентация на г-н Андраш Сиксаи, Съвместен изследователски център (JRC), Симулация на ефектите от криза в европейската система за пренос на газ (Adobe PDF, 1.6 MB, на английски език)
Презентация на г-н Франческо Грачева, Съвместен изследователски център (JRC),  Моделиране на енергийната сигурност? Рамка (Adobe PDF, 841 KB, на английски език)
Презентация на екипа на JRC team - Institute for Energy, Energy Security Unit, Practical guidance for the Risk Assessment in the framework of Regulation 994/2010 (IE) (Adobe PDF, 262 KB, на английски език)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ