Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Малцинствата в затворите в западните Балкани
 
На 9 юли 2011 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в конференция на тема „Малцинствата в затворите в западните Балкани”, проведена в Тирана. Албанският институт за международни изследвания беше домакин на събитието, проведено в рамките на Мрежата за подпомагане на доброволческата работа в системата на затворите в Европа и Западните Балкани (PRISNET) – съвместна инициатива на неправителствени организации от Италия (Агенфор и Университет за европейски науки), България (Център за изследване на демокрацията), Албания (Албански институт за международни изследвания), Сърбия (Форум за етнически отношения), Косово (Малките хора на Косово) и Турция (Социологическа асоциация SOSDER).

Няколко доклада за отделните страни представиха проблемите на малцинствата и религиозните групи в затворите в западните Балкани. Участниците от националните правоприлагащи органи фокусираха вниманието върху въпросите за сигурността и защитата на малцинства в затворите в региона, докато представителите на неправителствените организации поставиха акцента върху социалното включване и ресоциализацията на малцинствата.

Г-н Илияз Лаби, заместник-директор на затворите в Албания, представи изчерпателен доклад на тема "Малцинства и религиозни групи в местата за лишаване от свобода в Албания", а г-жа Виолка Мекай, изпълнителен директор на Албанския хелзинкски комитет, постави въпроса от гледна точка на неправителствените организации и запозна присъстващите със инициативи на АХК в тази област. Г-н Стивън Джонстън, от ЕУЛЕКС, Косово, сподели своя богат опит в съдействието и наблюдението на пенитенциарни институции на Балканите. Друг участник от Косово - г-жа Хилимниета Апук от Малките хора на Косово сподели предизвикателствата в нейната работа върху проблемите на специфичните групи от населението в затворите.

Г-жа Светлана Йонова от ГД "Изпълнение на наказанията", Министерство на правосъдието на България и г-н Александър Дробняк от Министерство на правосъдието на Сърбия направиха преглед на конституционното, юридическото и практическото измерение на обсъжданите проблеми в своите страни.

Представители на неправителствените организации от Турция, България и Италия предоставиха допълнителна информация, получена въз основа на резултатите от проучване на националните си пенитенциарни системи. Д-р Емил Ценков, главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията, запозна участниците с основните констатации на публикацията на Центъра "Пенитенциарната политика и система в Република България".

В обобщение на констатациите, председателите д-р Серджо Бианки и проф. Лука Галантини очертаха някои проблемни области при практическото прилагане на политиките за социално включване и ресоциализация на представителите на малцинствата/религиозните групи в затворите. Прегледът имаше по-обширен географски обхват, не обхвана единствено местата за лишаване от свобода в западните Балкани. Общо заключение е, че липсата на доказателства за обособяване на религиозни групи в пенитенциарните системи на западните Балкани е по-скоро благоприятен фактор за общото повишаване на стандартите при спазване правата на човека, които стандарти ще поставят практически стабилна бариера срещу насилието между малцинствата и религиозните общности, както вътре, така и извън местата за лишаване от свобода.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ