Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Центърът за изследване на демокрацията се присъедини към Коалицията UNCAC
 
На 16 юни 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията се присъедини към Коалицията UNCAC, известна още като Коалиция на гражданското общество на съмишлениците на Конвенцията на ООН срещу корупцията.

Коалицията UNCAC е мрежа от организации на гражданското общество в над 100 страни, ангажирани с насърчаване на ратификацията, изпълнението и мониторинга за спазването на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Коалицията популяризира ценностите, залегнали в Конвенцията, сред гражданското общество на регионално, национално и международно равнище. Секретариат на Коалицията е Трансперънси Интернешънъл, един от нейните членове-учредители.

Коалицията подпомага обмена на информация между своите членове и подкрепя националните усилия на гражданското общество за популяризиране на Конвенцията. След приемането на механизъм за преглед на приложението на Конвенцията през юли 2010 г., Коалицията работи за въвеждането на ефективен, прозрачен и всеобхватен механизъм за мониторинг на нейното действие. Коалицията се стреми да осигури възможност на гражданското общество да се включи активно в процеса на оценка като оказва съдействие за представянето на качествени становища. Тя също така има за цел да получи съгласието на националните правителства да публикува докладите за оцена на прилагането на Конвенцията с оглед по-широк обществен контрол.

Обучение за повишаване на познанията на гражданското общество за Конвенцията на ООН срещу корупцията и механизма за наблюдение на спазването й
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ