Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Сътрудничеството между граничната полиция и митническите администрации за по-добро управление на външните граници на Европейския съюз
 
На 14 юни 2011 г. в зала „Изток” на Народното събрание Центърът за изследване на демокрацията със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, проведе кръгла маса на тема „Сътрудничество между гранична полиция митническите администрации и за по-доброто управление на външните граници на Европейския съюз”. Пред участниците в кръглата маса бяха представени резултатите и изводите от изследването на практиките на сътрудничество и взаимодействие между митническите администрации и граничната полиция в 27-те страни-членки на ЕС, както и препоръки към Европейската комисия и отделните държави-членки за практически мерки и политики в тази област.

Кръглата маса бе открита от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, г-н Анастас Анастасов, заместник-председател на Народното събрание и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и д-р Марко Арндт, ръководител на бюрото в София на Фондация „Конрад Аденауер".

Във встъпителните си думи д-р Огнян Шентов подчерта, че взаимоотношенията между митническите администрации и граничните полицейски служби на страните-членки на Европейския съюз са един от структурните проблеми в областта на правосъдието и вътрешните работи в Съюза. Различни причини – свързани с оперативното взаимодействие, институционалната култура (на гражданско-административна или военизирана структура), политически натиск и пр. обуславят различната степен на сътрудничество между тези институции в рамките на Съюза - намаляващо от скандинавските към южноевропейските страни. В доклада на Центъра са идентифицирани най-добрите практики и модели на междуинституционално сътрудничество и са формулирани редица препоръки за подобряване ефективността от работата на митническите администрации и граничната полиция по външните граници на Европейския съюз.

Г-н Анастас Анастасов, заместник-председател на Народното събрание и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, отбеляза че нарастващата нестабилност в някои райони на света увеличава натиска по външните граници на ЕС. Тази нова обстановка налага приемането и прилагането на адекватни мерки. Това важи особено силно за България, предвид предстоящото пълноправно членство в шенгенското пространство. Г-н Анастасов поздрави Центърът за изследване на демокрацията за изготвянето на този анализ и го оцени като принос в борбата за по-сигурни граници. В заключение той отбеляза, че Парламентът е готов да предостави необходимата законова рамка с цел подобряване работата на митници и гранична полиция.

Д-р Марко Арндт, ръководител на бюрото в София на Фондация „Конрад Аденауер”, изтъкна важността на доброто управление на границите. Присъединяването на България към шенгенската зона е близо и пред България ще възникнат проблеми, свързани с притока на имигранти, които също могат да бъдат обект и на организираната престъпност. Доброто управление на границите е сложен процес, но в своето изследване Центърът успява да долови различните трудности, пред които са изправени двете институции, както и да формулира препоръки, които биха довели до повишаване на сигурността по външните граници на Европейския съюз.

Представителите на Центъра за изследване на демокрацията г-н Филип Гунев, научен сътрудник, и г-н Тихомир Безлов, старши анализатор, запознаха аудиторията с изследването, базирано на посещение на гранични пунктове в 12 страни и проведени повече от 200 интервюта. Изследвани са задълбочено единадесет области на сътрудничество между митническите администрации и граничната полиция. Очертават се две основни групи страни членки. В първата попадат скандинавските страни, а също Великобритания и Германия, които търсят и прилагат ефективни модели на сътрудничество. Освен по-ефективната охрана на границите се избягва дублиране на дейности, което в условия на криза води и до икономия на средства. Другата група се характеризира с ниска степен на взаимодействие между митници и гранична полиция, като причините за това са различни, но основната е различията в институционалната култура на институциите. Г-н Безлов се спря на това как и до каква степен опита за взаимодействие между митническата администрация и граничната полиция е приложим за България, както и новите рискове, каквито са имиграцията в ЕС и контрабандата на цигари, пред които ще се изправи страната като член на шенгенското пространство.

Г-н Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, отбеляза, че през последните години се наблюдава подобряване на взаимодействието между митници и гранична полиция. Промяната в средата изисква и нови инструкции за взаимодействие и изработване на компесаторни механизми особено с влизането на България в Шенген. Г-н Цветанов изтъкна и нарастващата роля на FRONTEX за сигурността на границите и в частност нейната роля при справянето с миграционните потоци от Северна Африка към Гърция и Италия. Механизмът за осигуряването на контролирани доставки e довел до положителни резултати при провеждането на редица операции за задържане на контрабандни стоки, разбиване на канали за кокаин и хероин, както и залавяне на организаторите на тези канали. Г-н Цветанов изтъкна важността на взаимодействието не само между Агенция „Митници” и МВР, но и с институциите на другите страни- членки и с европейските организации като Европол и ОЛАФ.

Г-н Константин Игаш, министър на администрацията и вътрешните работи на Румъния, посочи, че като две страни с общи цели, една от които е и влизането в шенгенското пространство, между България и Румъния винаги е имало добра комуникация. Г-н Игаш отбеляза, че пред Румъния стоят сходни проблеми, свързани с борбата с корупцията, контрабандата с акцизни стоки и организираната престъпност. По скала от 1 до 9 контрабандата с цигари заема осмо място. По-големи щети на бюджета нанасяли контрабандата със строителни материали, хранителни стоки и горива. През последните години обаче в Румъния се полагат системни усилия за подобряване на сътрудничеството между митници и гранична полиция.

В заключение г-н Цветан Цветанов подчерта, че новата разследваща функция на митническата администрация трябва да бъде съпътствана от необходимия административен капацитет за успешното й прилагане. В областта на сътрудничеството между Агенция „Митници, МВР и прокуратурата са необходими такива реформи, които да доведат до реално изпълними резултати. Г-н Цветанов благодари на правителството на Унгария за положителните резултати, постигнати по време на нейното председателство на Европейския съюз.


Програма (Adobe PDF, 126KB)
Доклад "Сътрудничество между гранична полиция и минтическите администрации за по-добро управление на външните граници на Европейския съюз" (само на английски език)
Policy Brief No. 30: "Практики и модели на сътрудничество между митници и гранична полиция в Европейския съюз" (Adobe PDF, 473 KB)
Презентация на г-н Тихомир Безлов, старши анализатор, и г-н Филип Гунев, научен сътрудник, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 415 KB)
Медийно отразяване


Галерия
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ