Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Противодействие на корупцията при обществените поръчки
 
На 26 май 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията и Норвежкият институт по международни отношения организираха в Осло, Норвегия, кръгла маса относно различните аспекти на добро управление в енергийния сектор и по-конкретно антикорупционните практики при обществените поръчки. Кръглата маса беше открита от д-р Фулвио Кастелачи, ръководител отдел Международна икономика към Норвежкия институт по международни отношения.

Д-р Йенс Андвиг, старши изследовател, Норвежки институт по международни отношения представи основните изводи от съвместната публикация на института и Центъра за изследване на демокрацията по отношение на начините за противодействие на корупцията при обществените поръчки. Д-р Андвиг отбеляза, че Норвегия и България имат доста различни равнища на обща корупция и корупция при обществените поръчки. Въпреки това областта на публично-частното договаряне е с висок корупционен риск навсякъде в Европейския съюз и е нужно да се вземат адекватни мерки за справянето с нея. Едва 1,6 % от общия пазар на обществени поръчки се печели от лица от друга държава в Европейския съюз. Този факт, според д-р Андвиг, е всъщност показател за неправилното функциониране на вътрешния пазар за обществени поръчки в Европа.

Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма, Център за изследване на демокрацията, запозна участниците с най-новите развития в българския енергиен сектор. Той подчерта първостепенното значение на сектора за икономиката на страната, тъй като осигурява голяма част от БВП, вноса и износа, както и всеки четвърти договор при обществените поръчки. България е изправена пред огромни предизвикателства по отношение на прозрачността в енергийния сектор. На лице са сериозни грешки при управлението и корупция, проявили се в миналото при големи енергийни проекти. Рискът е, че страната е на път да се обвърже с дори още по-големи проекти, и пример за това е строежа на втора атомна електроцентрала. Г-н Стефанов отбеляза още, че според изследванията на Центъра избягването на конкуренцията при обществените поръчки в енергийния сектор в България се е превърнало в практика след като 56% от общия брой на договорите за 2009г. не следват отворена процедура на търг.

Г-н Йонас Моберг, ръководител на международния секретариат на Инициативата за прозрачност в добивната промишленост, представи дейността на своята организация и посочи как може да бъде отнесена към намаляването на корупцията при обществените поръчки в газовия сектор - чрез предоставяне на по-голяма прозрачност на постъпленията в индустрията.

Д-р Тодор Галев, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията, закри дискусията с представяне на констатациите от общоевропейско проучване за разработване на показатели за общественото доверие в системата на правосъдието. Той подчерта, че важна предпоставка за функционирането на институциите за контрол е общественото доверие в тях. Това от своя страна осигурява прозрачен и некорумпиран процес на възлагане на обществени поръчки.

Програма (Adobe PDF, 475 KB)
Презентация на Д-р Йенс Андвиг, старши изследовател, Норвежки институт по международни отношения (Adobe PDF, 90 KB)
Презентация на Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 1.7 MB)
Презентация на Д-р Тодор Галев, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 280 KB)
Устойчиво развитие и добро управление на енергийния сектор: национални, регионални и глобални перспективи
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ