Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Иновации.бг 2011
 
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 5.8 MB)
Съдържание на доклада

ISSN: 1313-1052

През 2011 г. Европейският съюз започва реализацията на своята нова политика за интелигентен растеж Европа 2020 и подготовката за следващия бюджетен период 2014 – 2020. За първи път България среща предизвикателството и възможността едновременно да дефинира своята нова национална иновационна политика, да участва във формирането на иновационната политика на ЕС и да определи програмите и приоритетите за финансова подкрепа от ЕС за следващото десетилетие. Решенията и действията на българското правителство по създаването на новата финансова перспектива на ЕС ще определят дали през 2020 г. България ще продължава да бъде най-бедната страна-членка или ще се превърне в модел за подражание.

Докладът Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на страната. Настоящият доклад за седма поредна година има амбицията да бъде част от процеса на формиране на разбиране за значението на иновациите като основа за разработване на национални приоритети в подкрепа на изпълнението на европейската стратегия ЕС 2020.

Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ