Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия: Общественото доверие в наказателното правосъдие – инструмент за оценка на политики
 
На 11 май 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема: Общественото доверие в наказателното правосъдие – инструмент за оценка на политики. По време на срещата бе представен анализ на резултатите от проучване на доверието на българското общество в работата на полицията и съда, обществените представи за равнището на корупция в тези институции и субективните възприятия за страха от престъпност.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията откри събитието и обясни, че създаването на система от индикатори за измерване на доверието в наказателното правосъдие и нейното прилагане като инструмент за формиране и провеждане на политики отговаря пряко на един от основополагащите приоритети на Стокхолмската програма за развитие на ЕС в областта на сигурността и правосъдието в периода 2010 – 2014 година. Още във встъпителните си думи тя отбеляза, че резултатите от тестването на разработените индикатори през есента на 2010 г. показват, че България е страната в ЕС с най-ниско доверие както в основните държавни институции, така и в системата на наказателното правосъдие. През есента на 2011 г. разработените индикатори ще бъдат използвани в петата вълна на Европейското социално изследване, обхващащо около 30 държави.

Д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представи резултатите от проучването. Той обясни, че основните фактори, формиращи общественото доверие, са два – от една страна доверие в ефективността на работата на държавните институции, процесуалната справедливост и безпристрастното отношение към гражданите, а от друга - легитимността на институциите, законността и споделеността на моралните норми, пораждащи задължение за спазване и изпълняване на взетите решения.
Данните от проучването показват, че по-малко от 50 % от гражданите са доволни от работата на полицията, а по-малко от 20 % - от тази на съда. Според почти 30 % от гражданите съдът допуска грешки, а едва 8 % смятат, че той е справедлив в решенията си. Отчетливата разлика в нагласите на обществото произтича от източника на информация – от една страна личния опит, мнението на приятели, роднини и колеги, а от друга – медиите, като превес взима първата група.
Д-р Галев каза още, че изключително ниските нива на доверие обуславят ситуация на несигурност у гражданите, че биха могли да пострадат от престъпление, като страхът надвишава многократно обективното настъпване на тези събития.

Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията заяви, че в България се наблюдава разминаване между дейността на държавните институции и очакванията на обществото, с които държавата следва да се съобрази при формирането на политики. Той обясни, че факторите, които влияят отрицателно върху обществените нагласи са няколко, а именно, липсата на демонстрация на сътрудничество между институциите, критиките, които правоохранителните органи получават от европейските ни партньори, вкл. от Европейската комисия, и представите на хората за невъзможност на съда и полицията да се справят с вътрешната корупция. Г-н Марков посочи, че е необходимо периодично измерване на общественото доверие, подобряване на работата на държавните институции с обществото, възможност за достъп на гражданите до резултатите от дейността на институциите и завишаване на вътрешния контрол.

Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, обърна внимание на тенденцията от последните няколко години противопоставянето на полицията и съда да оставя прокуратурата извън полезрението на проблемите с общественото доверие в правосъдието. Той заключи, че липсата на доверие в държавните институции се отразява и на политическия процес в страната и е време независимостта на съдебната система да спре да се възприема като безконтролност.


CSD Brief No 29: Общественото доверие в наказателното правосъдие - инструмент за оценка на политики

Презентация на д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 290 KB)

Медиите за публичната дискусия
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ