Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Политически форум: Разходи и ползи от възобновяемите енергийни източници
 
На 26 април 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на политически форум на тема "Разходи и ползи от възобновяемите енергийни източници". Участие в дискусията взеха представители на Германския изследователски център за биомаса (DBFZ), Българския съвет за устойчиво развитие, Асоциация на българските енергийни агенции, Института за зелени политики и др.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, откри дискусията като отбеляза важността на темата за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), само седмица след гласуване на Закона за ВЕИ в българския парламент. Той подчерта централното място на доброто управление за правилното развитие на зелената енергия в България. Г-н Стефанов отбеляза, че публичния дебат в България е прекалено съсредоточен върху цените на ВЕИ в момента, за сметка на тяхното развитие в следващите десет години. Въпреки че зелената енергия е посочвана като основната причина за покачване на цената на електроенергията, тази гледна точка е заблуждаваща, неточна и не е представителна за променящата се международна среда.

Г-н Дитрих Бекер, Заместник ръководител на мисия, Посолство на Германия в България, посочи необходимостта от нова енергийна политика, която да допълни сегашната базирана на изкопаемите горива. Г-н Бекер подчерта нуждата от разглеждане на разходите и негативните странични ефекти на всеки енергиен източник, за да се вземе информирано и прозрачно решение. Според г-н Бекер устойчивото използване на биомаса е възможно само при наличието на механизми за добро управление, ясно законодателство и точното му прилагане. България още не е доказала, че може да управлява прозрачно енергийния сектор.

Проф. д-р Франк Шолвин, Научен директор, Германски изследователски център за биомаса (DBFZ) сподели позитивния и негативен опит от използването на биомаса в Германия. Важен урок от немската практика е следването на стабилни и последователни политики от правителството, които да привлекат инвеститори и да създадат устойчива бизнес среда.

Г-н Петко Ковачев, Институт за зелени политики, обясни, че България притежава необходимите ресурси и технология за производството на биомаса, но различни правителствени политики пречат на правилното развитие на ВЕИ. Г-н Ковачев посочи липсата на политическа воля, корупцията и недостатъчно развита законова рамка като най-важните въпроси, които е нужно да бъдат решени.

Д-р Елена Ангелова, Координатор за Югоизточна Европа, Германски изследователски център за биомаса (DBFZ), представи факти и данни за производството на биоенергия от биомаса в Германия. Позовавайки се на немския опит, д-р Ангелова показа централната роля на немската политическа рамка за развитието на биомасата като основен сегмент на енергийния сектор.

Г-н Щефан Шандера, Регионален координатор, инфоДев, Световна банка, представи ползата от международно сътрудничество в областта на биоенергията, илюстрирана от редица дейности и инициативи на неговата организация и страни като Беларус, Русия, Кения и Индия. Ключова идея в презентацията беше нуждата да се локализира подхода към развиване на биоенергия и фокусиране на нуждите, изграждането на местен капацитет и използването на вече съществуващи ресурси (например инфраструктура).


Г-н Илиян Илиев, Управител, Cambridge IP, представи ускоряването на иновациите и технологичното развитие в зелената енергия. Той отбеляза, че за разлика от вятърната и соларната енергия, биомасата не е обект на засилено развитие в патентите. Заявките за патенти показват, че страните, които успяват отрано да приложат и да задържат правата за собственост на технологиите, в последствие се възползват от тях много повече от новодошлите.


Програма (Adobe PDF, 131 KB)
Презентация на Проф. д-р Франк Шолвин, Научен директор, Германски изследователски център за биомаса (DBFZ), (Adobe PDF, 2.3 MB)
Презентация на Д-р Елена Ангелова, Координатор за Югоизточна Европа, Германски изследователски център за биомаса (DBFZ) (Adobe PDF, 1.6 MB)
Презентация на Щефан Шандера, Регионален координатор, инфоДев, Световна банка (Adobe PDF, 341 KB)
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ