Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обучение за повишаване на познанията на гражданското общество за Конвенцията на ООН срещу корупцията и механизма за наблюдение на спазването й
 
На 23 март 2011 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе обучение за повишаване на познанията на гражданското общество в България за Конвенцията на ООН срещу корупцията и механизма за наблюдение на спазването й. Това събитие се организира в продължение на международното обучение (организирано от Службата на ООН срещу наркотиците и престъпността и гражданската Коалиция за Конвенцията на ООН срещу корупцията на 2-4 февруари 2011 г. в Лаксенбург, Австрия), на което присъства д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията.

В обучението участваха представители на Центъра за изследване на демокрацията, "Витоша рисърч" и фондация "ПИК".

Участниците в обучението бяха запознати с основните разпоредби на Конвенцията на ООН срещу корупцията и с механизмa за наблюдение на спазването й, приет през ноември 2009 г. на Третата конференция на държавите-страни по Конвенцията. В детайли бяха представени методологията за наблюдение, механизмите за самооценка и експертна оценка, както и софтуера OMNIBUS. Специално внимание бе отделено на участието на гражданското общество в процеса на преглед - независим мониторинг на изпълнението на Конвенцията на ООН срещу корупцията, разширяване на диалога със съответните държавни институции, подготовка на паралелни доклади и т.н. Бяха широко дискутирани възможностите за продължаване на дейностите по мониторинга и оценката на корупцията в България, осъществявани от Центъра за изследване на демокрацията и другите представени организации, както и за включването им в процеса по наблюдение и оценка на спазването на Конвенцията.

Програма (Adobe PDF, 98 KB, на английски език)
Конвенцията на ООН срещу корупцията (Adobe PDF, 430 KB, на английски език)
Механизъм за наблюдение на спазването на Конвенцията на ООН срещу корупцията (Adobe PDF, 119 KB, на английски език)
Ръководство за законодателя (Adobe PDF, 2 878 KB, на английски език)
Предварителна подготовка за преговори за сътрудничество по Конвенцията(Adobe PDF, 3 469 KB, на английски език)
Техническо ръководство за прилагане на Конвенцията (Adobe PDF, 1 403 KB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ