Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Оценка на заплахите от тормоз в Интернет (TABBY)
 

На 10 декември 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията стартира работа по проект: „Оценка на заплахите от тормоз в Интернет“ (TABBY). Центърът е партньор по проекта, който ще се осъществява в Италия, Кипър, Гърция, България и Унгария. Координатор е Департаментът по психология на Втория университет на Неапол. Останалите партньори са Университетът на Кипър, Аристотеловият университет в Солун – Гърция, Chiamamilano – Италия и Фондация за подкрепа на пострадалите от сексуално насилие ESZTER – Унгария.
 
Проектът TABBY се разработва с цел превенцията на киберзаплахите и кибертормоза сред младежите посредством оценяване на заплахите от кибертормоз/преследване и т.нар. „секстинг“ (изпращане на експлицитно сексуално съдържание) чрез разработване на утвърден подход / набор от инструменти за самите ученици и младежи, както и за учители, педагогически съветници и родители, да се определи вероятността от и сериозността на заплахите и да се намалят рисковете, свързани с тормоза, натрапчивото или дори екплицитно поведение на насилие, също и да се предприемат адекватни действия срещу подобни прояви.
 
Проектът тематизира предизвикателствата и заплахите, пред които са изправени училищните лидери, учителите, родителите и самите ученици, свързани с използването на компютри, мобилни телефони и други интерактивни устройства, най-вече кибертормоза (схващан като електронна агресия), киберзаплахите, като например публикуване на материали, които са директна заплаха или съдържат знак или намерение за причиняване на вреда на себе си или, по-често, на други, „секстинг“, създаване и изпращане на голи или полуголи еротични снимки. Въпреки че много от тези постъпки се извършват извън училище, негативните ефекти от тях имат директно въздействие върху психическото състояние на учениците и, разбира се, на образователните им постижения. Ето защо е необходимо училището да предприеме действия и да подкрепя учениците в справянето им с тези предизвикателства.
 
Проектът си поставя за цел да се разработи подход, чрез който да се помогне на крайните бенефициенти (учениците) да идентифицират рисковете, свързани с Интернет и особено с определени социални мрежи, и да се ограничи рискът както от потенциално, така и от актуално нанасяне на вреда на другите или от превръщането на себе си в цел на подобни нанасящи вреда постъпки. Този подход е идентифициран в инструмента, който ще бъде разработен в рамките на TABBY. Непосредствената целева група на проекта – тези, които ще придобият познания за тормоза в Интернет, киберзаплахите и „секстинга“ – са приблизително 50 учители, педагогически съветници и инструктори и директори, които ще обучават и инструктират учениците в техните училища, както и 16 ученици в последен клас от всяка страна, участваща в проекта, които ще играят ролята на „треньори“, медиатори или наставници на други ученици, имащи проблеми, заплашвани, шпионирани или преследвани в Интернет. Широката таргет група, която ще се възползва от методологията/набора от инструменти, разработена след приключването на проекта, включва всички учители или педагогически съветници в Италия, Кипър, Гърция, България и Унгария, както и ученици, които ще изпозват инструмента за оценка TABBY, за да идентифицират рисковете, свързани с киберзаплахите, след като инструментът стане достъпен онлайн.


* Проектът е съфинансиран от DAPHNE 3:Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ