Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Енергийна сигурност и управление
 

Управлението на енергийния сектор в България е изправено пред множество проблеми и предизвикателства от технически, правен и институционален характер. Извършените напоследък ревизии в сектор „Енергетика”, свързани с ценообразуването и с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, разкриха сериозни проблеми в държавното управление:

  • липса на ясна и добре обоснована енергийна стратегия;
  • явни конфликти на интереси на най-високо политическо равнище и свързаните с това съмнения за корупция;
  • лошо управление в държавните дружества;
  • липса на адекватен независим надзор над сектора и злоупотреби с монополно положение за сметка на потребителите;
  • липса на информация за начина на ценообразуване и за принципите на стимулиране на отделните видове енергийни източници;
  • политическа приватизация на активи и безконтролен достъп на съмнителни капитали.

Динамично променящата се международна среда създава допълнителни затруднения за националната политика и изисква внимателно планиране и обществен консенсус при вземането на решения за бъдещето на сектора. България се очерта като една от страните в ЕС, които не успяват да приложат навреме договорените регулации, и които нямат капацитет да предвидят ефектите от новите директиви върху потребителите и гржданите.

Наличието на ясна дългосрочна и средносрочна енергийна стратегия, набелязваща валидни и реалистични приоритети, както и осигуряването на повече, качествена и достъпна информация за потребителите и данъкоплатците трябва да бъде ключов елемент за вземане на решения в сектора. Наличните данни сочат че България, като вносител на енергия и като една от най-високо енергийно интензивните икономики в Европа, следва да се съсредоточи върху следните краткосрочни и дългосрочни приоритети:

  • подобряване на енергийната ефективност на домакинствата и на производството, чрез осигурените от ЕС средства;
  • диверсификация на енергийните източници, особено по отношение на газовите доставки;
  • подобряване на управлението и на прозрачността в държавния сектор на енергетиката и намаляване на загубите.

Събития

Кръгла маса: Енергийна сигурност и добро управление в Югоизточна Европа: рискове и предизвикателства по пътя към Европейски енергиен съюз, 24 февруари 2015 г.
Международна конференция: Рискове пред енергийната сигурност и завладяването на държавата в Европа, 27 октомври 2014 г.
Кръгла маса: Европа и енергийната сигурност: Наближаващата зима и отвъд нея, 28 октомври 2014 г.
Кръгла маса "Енергийна (не)сигурност в България: национални политики и европейски перспективи", 25 юли 2014 г.
Кръгла маса: Енергийна сигурност в региона на Черно море в навечерието на украинската криза, 10 юни 2014 г.
Брийфинг: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България, 26 септември 2013 г.
Пресконференция: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България, 25 септември 2013 г.
Кръгла маса: Енергийната сигурност на България: Европейска и международна рамка, 7 юни 2013 г.
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2013, 30 май 2013 г.
Конференция: Транс-анадолски газопровод: предизвикателства и перспективи за страните от Черноморския басейн и на Балканите, 28-29 сeптември 2012 г.
Кръгла маса: Енергийната политика на Русия, 17 май 2012 г.
Пресконференция: представяне на доклада "Зелен растеж и устойчиво развитие: приоритети за България", 2 април 2012 г.
Семинар: Възобновяеми енергийни източници - развитие и перспективи, 24 ноември 2011 г.
Форум: Зелени възможности за България, 15 ноември 2011 г.
Кръгла маса: Национална и енергийна сигурност, 28 юли 2011 г.
Кръгла маса: Ядрената енергетика в България след Фукушима, 31 май 2011 г.
Кръгла маса: Противодействие на корупцията при обществените поръчки, 26 май 2011 г.
Кръгла маса: Енергийната сигурност на България, 28 април 2011 г.
Политически форум: Разходи и ползи от възобновяемите енергийни източници, 26 април 2011 г.
Дискусия: Правене на зелен бизнес в Калифорния: Уроци за Европа и България, 18 април 2011 г.
Кръгла маса: Форсайт за околна среда и енергетика: сътрудничеството между Европейския съюз и Китай, 11 април 2011 г.
Семинар: Оценка на енергийната сигурност: европейски и български тенденции, 5 април 2011 г.
Кръгла маса: Организирана престъпност и енергийна сигурност, 25 март 2011 г.
Кръгла маса: Значението на Черноморския регион за Европейския съюз: политически, икономически и енергийни аспекти, 10 март 2011 г.
Обществено-политически форум: Енергетика и добро управление: тенденции и политики, 18 януари 2011 г.


Публикации

Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България
Медийна бележка: Енергийна (не)сигурност: решението на българския парламент за Южен поток засилва рисковете пред националната енергийна политика
Медийна записка: Ще приберем ли „на тъмно“ цените на “светлото”?
CSD Policy Brief No 40: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
Медийна записка: Енергийна ефективност в българските домове
CSD Brief No 39: Българската икономика: Конкурентоспособност 2013
Медийна записка: Защо се увеличават сметките за електроенергия в България
Транс-анадолски газопровод: предизвикателства и перспективи за страните от Черноморския басейн и на Балканите
Нива на прозрачност при транзита на газ и нефт в България, Грузия, Турция и Украйна
Медийна записка: Зелено чудовище бърка в джоба на потребителите: дали?
Зелен растеж и устойчиво развитие: приоритети за България
Доклад: Управлението на зелената енергетика в България на кръстопът
Доклад: Енергетика и добро управление. Тенденции и политики
Енергийният сектор на България: основни проблеми в управлението
Медийна записка: Зелена енергетика в България?
CSD Policy Brief No 25: Екологични измерения на устойчивото развитие на енергетиката в Европа

Още събития и публикации по проблемите на енергийната сигурност и управление.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ