Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обществено-политически форум: Енергетика и добро управление: тенденции и политики
 
На 18 януари 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) представи в Народното събрание на Република България най-новият си доклад на тема „Енергетика и добро управление: тенденции и политики”. В дебата взеха участие министърът на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Трайчо Трайков, председателят на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, г-н Мартин Димитров, посланниците на Норвегия и Унгария, ръководителят на международния секретриант на Инициативата за прозрачност в добивната промишленост, г-н Йонас Моберг, ръководителят на фондация „Конрад Адендауер”, г-н Андрес Фон Белов, представители на Народното събрание и други заинтересовани лица.

Дебатът бе открит от председателят на Центъра, д-р Огнян Шентов, който отбеляза многогодишната работа на Центъра по проблемите в доброто управление и изтъкна някои позитивни стъпки в развитието на сектор енергетика през последната година. Такива, например, са полагането на добра основа за изработване на енергийна стратегия на България, както и включването на множество заинтересовани страни в дебата. Същевременно д-р Шентов набеляза множеството предизвикателства, които стоят пред българското правителство и през настоящата година, като подобряването на енергийната сигурност на страната, изготвянето и приемането на ясна дългосрочна и средносрочна енергийна стратегия с валидни и реалистични приоритети, успешното управление на ключови енергийни проекти и държавните предприятия, и осъществяването на стратегически, законодателни и организационни промени, целящи по-доброто управление на сектора.

Г-жа Тове Скарстейн, посланник на Норвегия в България, изрази удовлетворението си да участва в дискусията, която норвежкото правителство подкрепя чрез двустранната програма за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Г-жа Скарстейн отбеляза, че макар и бавен на вид, Бъгария има осезаем напредък по отношение на подобряване на прозрачността в енергетиката. Като лидер и един от основоположниците на идеята за устойчиво развитие Норвегия има дългогодишен опит в изграждането на система за добро управление и е готова да сподели този опит с България и да помогне на страната ни пълноценно да се интегрира в ЕС.

Г-н Мартин Димитров, председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Народното събрание многократно подчерта нуждата от изготвяне и приемане на Енергийна стратегия на България, като изрази остра критика срещу вземането на решения за големи енергийни инфраструктурни проекти без ясна оценка и стратегическа визия. Той призова към незабавното приемане на такава стратегия. Г-н Димитров заяви, че България няма необходимите средства да осъществи всички предвидени енергийни проекти, което налага приоритизиране и незабавно вземане на решение кои проекти са най-изгодни за страната. Той осъди вземането на решения за големи енергийни проекти като АЕЦ Белене без адекватна стратегическа и финансова обосновка и изрази опасението си, че съществъва силен натиск проекта да стартира преди изготвянето на енергийната стратегия и промените в закона за енергетиката.

Г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, изтъкна, че за пръв път в последните 20 години решенията в енергетиката са подложени на толкова широко експертно и обществено обсъждане. Министър Трайков напомни, че предстои обсъждането на предложението на новата енергийна стратегия, което е показателен факт за твърдия ангажимент на правителството към прозрачност в управлението. Според министър Трайков докладът на Центъра ясно и точно описва състоянието на енергетиката в България. Тъй като процесът на изграждане на структура за по-добро управление е дълъг, министър Трайков уточни, че усилията на правителството през 2011 г. ще бъдат насочени към преструктуриране на управлението на държавните енергийни предприятия, балансираното включване на ВЕИ в мрежата, както и осъществяване на важни за страната енергийни проекти.

Г-н Руслан Стефанов, директор на икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията представи основните изводи и препоръки на доклада. Специално внимание бе обърнато на лошото управление на енергийните предприятия и злоупотребите допуснати при възлагането на обществени поръчки в енергетиката. Изразено бе мнението, че осъществяването на стратегически, законодателни и организационни промени, целящи по-доброто управление на сектора, не може да бъде ефективно без преследване и наказване на допуснатите злоупотреби по отношение на управлението на големите енергийни проекти и финансовото състояние на дружествата. Докладът очертава основните приоритети за страната в енергетиката на базата на анализ разходи-ползи и отделя специално внимание на процеса на възлагане на обществени поръчки в енергетиката и свързаните с тях рискове и корупционни практики. Не на последно място, докладът съдържа препоръки за добри пректики в управлението на сектора, включително и създаването на система за обществен мониторинг и контрол.

Г-н Йонас Моберг, ръководител на международния секретариат на Инициативата за прозрачност в добивната промишленост сподели мнението, че докладът на Центъра за изследване на демокрацията ясно описва някои главни и по-специфични проблеми в енергетиката. Г-н Моберг изрази радостта си от заявената готовност на министър Трайков и г-н Мартин Димитров да присъединят страната към инициативата за прозрачност и сподели твърдо убеждение, че подобна инициатива значително ще увеличи прозрачността в сектора. Според г-н Моберг по-голямата прозрачност при вземането на решенията в енергетиката не само ще спомогне за намаляване на корупцията в сектора, но и ще засили общественото доверие в управляващите. С присъединяването си към инициативата за прозрачност в добивната промишленост България има възможността да се очертае като лидер в постигането на прозрачен процес на управление в региона.

Г-н Андреас фон Белов от фондацията „Конрад Адендауер” видя в доклада на Центъра едно навременно предупреждение за рисковете в управлението на българския енергиен сектор и подчерта, че крайната цел на ЕС е да постигне енергийна сигурност, както в отделните страни членки, така и в региона като цяло. Г-н фон Белов сподели опита на Германия в тази насока и призова към по-голяма прозрачност на решенията в българския енергиен сектор, вземайки предвид факта, че голяма част от инфраструктурните проекти в България се осъществяват със средства на ЕС.

Изказванията във форума бяха последвани от дискусия, в която взеха участие г-н Йордан Георгиев, изпълнителен директор на Български енергиен холдинг, г-н Валентин Кънев, председател на Балканската и черноморска петролна асоциация, г-н Румен Овчаров, народен представител и др.

Програма (Adobe PDF, 202 KB)
Презентация на г-н Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията(Adobe PDF, 1.3 MB)
Доклад: Енергетика и добро управление. Тенденции и политики
Информация за медиите (Adobe PDF, 163 KB)
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ