Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Механизми за противодействие на корупцията: българският опит и предизвикателства пред бъдещето
 
На 25 и 26 ноември 2010 г., Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС), в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, организираха работно посещение на тема „Механизми за противодействие на корупцията – българският опит и предизвикателства пред бъдещето” на македонска делегация в България. В македонската делегация участваха депутати, представители на съдебната и изпълнителната власт, на местното самоуправление и на гражданското общество. В рамките на посещението на делегацията се запозна с държавните органи, отговорни за борба с корупцията, техните методи за противодействие, както и с приноса на гражданското общество в лицето на ЦИД в този процес.

Г-н Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията, във встъпителните си думи направи преглед на антикорупционните процеси в България през годините на прехода и по време на предприсъединителния период от гледна точка на една от първите неправителствени организации, създадени в страната след началото на демократичните промени. Той представи накратко основните институции, отговорни за борбата с корупцията в България.

Г-жа Ана Караиванова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет представи механизмите за противодействие на корупцията и на опита на Инспектората към Висшия съдебен съвет за повишаване на ефективността на съдебната власт.

Г-жа Павлина Николова, началник на сектор "Борба с корупцията” и г-жа Емилия Пенева, прокурор, отдел "Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления от значим обществен интерес” на Върховната касационна прокуратура представиха дейността на Върховния касационна прокуратура и техните опит в борбата с корупцията със средства съответстващи на тяхна юрисдикция.

Делегацията посети заседание на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към Парламента на Република България, където се запозна отблизо с работата и. Участниците имаха възможност да обсъдят теми от взаимен интерес с членовете на комисията и да обменят опит в противодействието на корупцията в двете страни. Комисията разпространи доклад за дейността си, който съдържа по-обстойна информация за последната му работата.

На 26 ноември 2010 г., г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините представи опита на сдружението в разкриване на корупцията на местно ниво, както и формите на корупция, които са наблюдавани по време на периода преди присъединяването на България към ЕС. На основата на опита на Сдружението, г-жа Чавдарова отправи конкретни препоръки към работата на сходните структури в Македония за разкриване и предотвратяване на корпуционни дейстивя.

Г-н Александър Стоянов, директор на социологическата агенция Витоша рисърч представи системата за мониторинг на корупцията, разработена от Центъра и Витоша рисърч, а експерти от Правната, Икономическата и Европейската програма на Центъра представиха отделни аспекти на антикорупционната инфраструктура в България, на връзките между корупцията и организираната престъпност и опита на Центъра в антикорупционните инициативи и сътрудничеството с държавни институции.

Комисар Стефан Куцаров, началник отдел „Противодействие на корупцията” и главен инспектор Георги Пеловски, държавен инспектор на Инспектората към Министерството на вътрешните работи представиха на делегацията механизмите на функциониране на Инспектората към Министерството на вътрешните работи. Те подчертаха функцията на Инспектората в противодействието на корупцията в МВР.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ