Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Изказване на г-н Огнян Шентов
 
Днешната кръгла маса е посветена на проблемите за корупцията и организираната престъпност. Това са проблеми, с които се сблъскват всички модерни общества, вкл. страните-членки на Европейския съюз.
Това са сравнително познати, обстойно анализирани проблеми, но връзката между тях е едно от „белите полета” в социалните науки.
От практическа гледна точка именно тази връзка има изключително инструментално значение за формулирането и прилагането на политики за противодействие на корупцията и организираната престъпност.
Поради тези причини Европейската комисия възложи на Центъра за изследване на демокрацията (разбира се, в резултат от международен конкурс и в условия на много силна конкуренция на водещи западни университети и центрове) да подготви аналитичен доклад на тази тема. Този доклад, който е предоставен на вашето внимание, е първият и единствен засега анализ на тези проблеми в Европейския съюз.
Основните изводи, които съдържа този доклад, вкл. препоръките към Европейската комисия и страните-членки, ще дискутираме днес.
Специално искам да благодаря на ръководството на Народното събрание и парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред за домакинството на тази среща.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ