Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на доклад: Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове
 
На 30 септември 2010 г. от 16:00 ч. Центърът за изследване на демокрацията представи в конферентната си зала доклада “Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове”. Докладът прави анализ на съществуващите предизвикателства пред развитието на гражданското общество в България.

Идентифицирани са три групи от рискове, свързани с осъществяването на публично-частни партньорства, завладяването на гражданското общество от страна на политици и висши администратори в централната и местни власти, както и с извършването на стопанска дейност от страна на нестопанските организации.

Предлагат се законодателни промени и мерки, насочени към държавни и общински структури, които участват в нестопански организации, както и мерки, насочени към саморегулация и по-голяма прозрачност на „третия сектор”.

Вижданията на авторите по този кръг от проблеми обобщават и собствения опит на Центъра за изследване на демокрацията като една от първите НПО в страната и като активен участник в дискусията за развитието и усъвършенстването на правноинституционалната рамка на „третия сектор”.

Доклад: Развитие на гражданското общество в България: тенденции и рискове
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ