Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Дискусия за необходими промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел
 
На 2 юли 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, с подкрепата на инициативата Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Дискусия за необходими промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба за юридическите лица с нестопанска цел и нейното приложение при осъществяване дейността на местни неправителствени организации. Семинарът се проведе в град Габрово и в него участваха представители на 13 неправителствени организации от региона.

Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, откри семинара като акцентира върху необходимостта от насърчаване на принципите на добро управление и прозрачност при осъществяване на дейността на неправителствените организации и в частност взаимоотношенията им с местната власт като основа за избягване на потенциални конфликти на интереси. Той посочи, че Центърът работи дългосрочно както за подобряване на законодателната уредба на конфликта на интереси, така и за повишаване на прозрачността в дейността на организациите, работещи в обществен интерес. В този смисъл, семинарът е част от проект, който стъпва върху и има за цел да доразвие анализа на процесите на т.нар. „завладяване на гражданското общество”.

Участниците в семинара се обединиха около няколко ключови проблема в сектора, по които се надяват да се предприемат конкретни законодателни и административни промени:
• Регистрирането на неправителствените организации е понастоящем тромав, скъп и неефективен процес. Наличният обществено достъпен регистър е неефективен, а процедурите в съда утежняват процеса на регистрация и пререгистрация.
• Липсват единни счетоводни стандарти за юридическите лица с нестопанска цел. Много от счетоводителите не притежават необходимите умения и тренинг за работа с неправителствени организации. За много от организациите представляват проблем отделянето на стопанската и нестопанската им дейност.
• Взаимоотношенията на неправителствените организации и общините често пораждат конфликт на интереси. Нужна е по-голяма прозрачност и честна конкуренция между организациите.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ