Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Kръгла маса: Оценка на риска от организирана престъпност
 
На 18 юни 2010 г. в зала „Средец” на хотел „Шератон” Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса на тема „Оценка на риска от организирана престъпност”. По време на кръглата маса бяха представени проектът за изработване на методика за изготвяне на оценка на риска и сборникът “Oценка на заплахите от организирана престъпност: методологически проблеми и световен опит”. Eксперти от Центъра за изследване на демокрацията, от Агенцията за борба с тежката организирана престъпност (Великобритания), Университетът в Гент (Белгия), Европол и ООН говориха по въпроса за европейските политики и практики за оценка на риска от организирана престъпност.

Кръглата маса беше открита от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и от Цветан Цветанов, заместник-министър председател и министър на вътрешните работи. Във встъпителните си думи д-р Шентов открои основната цел на проекта – да въведе инструмента на изготвяне на оценка на заплахата от организирана престъпност като стандартен инструмент в България, какъвто той е в редица европейски страни. Това ще бъде и инструмент както за правителствен и граждански контрол върху правоприлагащите органи, така и за определяне на приоритетите за борба с тежката организирана престъпност, което е важна стъпка за страни като България. Д-р Шентов подчерта, че сегашният момент е много подходящ за прилагане на тази стъпка, защото в Министерство на вътрешните работи е налице политическа воля за осъществяването и.

В своето изложение министър Цветан Цветанов поздрави Центъра за изследване на демокрацията за инициативността и подчерта, че от влизането на България в ЕС страната е изпуснала много време за оценка на организираната престъпност, което е позволило тя да се срасне с политическите партии и корупционните схеми. Днес повече от всякога се нуждаем от такава оценка в момент, в който границите се отварят, а българските правоприлагащи органи изостават от процеса на интегриране. Ако една държава не се справя с организираната си пресъпност, тя става износител на такава, подчерта министърът. Той отбеляза и важността на междуинституционалния подход за справяне с този проблем. Този подход би довел до по-бързо правораздаване, от каквото се нуждае България, както и до до ограничаване на разрастването в трансграничен план на организираната престъпност.

Филип Гунев, научен сътрудник на Европейска програма и Тихомир Безлов, главен експерт на Центъра за изследване на демокрацията представиха същността на оценката на риска от организирана престъпност. Те очертаха основните типове доклади и аналитичните елементи, каквито би трябвало да съдържа един такъв доклад. За да илюстрират това те представиха примерен анализ на контрабандата на цигари през 2010 г.

Джон Флинт от Агенцията за борба с тежката организирана престъпност (SОCА), Великобритания, представи организацията на работа на оценката на риска от организирана престъпност във Великобритания. Той подчерта, че доклада се представя пред вътрешния министър и цели да предизвика промени в законодателството и да подпомага определянето на приоритетите в политиката за борба с организираната престъпност. Докладът идентифицира и „белите петна” в информацията за организираната престъпност, които следва да се осветлят. „Колкото повече знаем за една заплаха, толкова по-добре ще можем да се борим с нея”, подчерта Джон Флинт.

Цветлин Йовчев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), подкрепи необходимостта от изготвянето на доклад за оценка на риска. Организираната престъпност, която претърпя значителна еволюция през последното десетилетие, продължава да нанася значителни щети на финансите на държавата, а също така и на здравето и на живота на българските граждани. Въздействие на организираната престъпност води до трайно деформиране на ценностната система на обществото и до устойчива промяна в мисленето. Г-н Йовчев подчерта необходимостта от систематичен подход за противодействие.

Жан-Доминик Ноле, началник отдел „Анализ и информация” на Европол, изрази подкрепата на Европол към МВР в борбата му с организираната престъпност. Като основна цел на изготвянето на доклад за оценка на риска, г-н Ноле посочи формулирането на контрастратегия на проявленията на престъпността. За да се постигне тази цел той подчерта нуждата от ясна глобална картина. За да се постигне това е необходим междуинституционален подход и тясно сътрудничество между академичната и правоохранителната общности, заедно със съдебната система и частния бизнес.

Проф. Том Вандер Бекен, директор на Институт за международни криминологични изследвания и политика от Университета в Гент, Белгия, говори за ролята и мястото на академичната общност, която работи съвместно с националните и европейските правоохранителни институции. Той разгледа връзката между оценката на риска като познание и изготвянето на политики. Според проф. Вандер Бекен оценката на риска трябва да се основава на реални данни, и това ще позволи набелязването на правилни мерки за справяне с него.

Питър Алън, съветник към Служба по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC) подчерта важността на това едно правителство да институционализира изготвянето на оценка на риска от организирана престъпност. Впоследствие тази съвместно изработена оценка дава възможност за по-добро организиране на работата в различните ведомства и повишава ефективността на борбата с организираната престъпност. Даването на публичност на тази тази оценка дава възможност на обществото да се убеди, че правителството има воля за борба с несигурността в държавата.

Отношение по обсъжданите въпроси взе Ваньо Танов, директор на агенция „Митници”. Той направи анализ на оценката на риска от от гледна точка на примера с контрабандата на цигари. Г-н Танов оцени задълбочено факторите и връзките, които влияят върху пазара на цигари и пътищата за противодействие на контрабандата. Г-н Танов акцентира върху факторите в условия на икономическа криза, които възпрепятстват акцизната политика на държавата.Програма (Adobe PDF, 190 KB)
Пълен текст на сборника (Adobe PDF, 6,76 Mb)
CSD Policy Brief 24: Оценка на заплахите от организираната престъпност (Adobe PDF, 372 KB)
Презентация: Оценка на заплахата от организирана престъпност, Тихомир Безлов
Медийно отразяване


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ