Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни
 

На 28 април 2010 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса за представяне на резултатите от проекта Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. В кръглата маса се включиха както експертите по проекта, така и представители на държавни институции (Дирекция „Миграция” към МВР, Агенция за социално подпомагане, Министерство на културата), неправителствени организации, представители на имигрантски общности и отделни имигранти.

Кръглата маса беше открита от доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на проекта. Той направи въведение към основната цел на дискусията, а именно – „да се опитаме да помислим върху проблема за това, как оценяваме политиките, програмите, програмите и мерките за интеграция на имигранти”.

 
Доц. д-р Йордан Калчев от Югозападен университет представи общата концепция на система от индикатори за интеграция на имигранти, чрез която е възможно да се осъществи оценката на политиките, мерките и програмите в тази област. Той подчерта, че за да може да се изследва интеграцията на гражданите на трети страни, е от особено значение да имаме знание за броя и структурата им.
 
Темата на презентацията на Стефка Блажева от Националния статистически институт беше: Статистически индикатори за международната миграция в ЕС (Регламент 862/2007). Регламент 862/2007 представлява законовата основа за събиране на статистическа информация за международната миграция. От презентациите и на Стефка Блажева, и на Йордан Калчев стана видим проблемът с липсата на достатъчно статистическа информация за броя и характеристиките на чужденците в България – както поради липсата на съответствие на статистическите системи на МВР и НСИ към настоящия момент, така и поради ниската включеност на самите чужденци в преброяванията на населението.
 
Доц. д-р Соня Чипева от УНСС представи някои схемите за оценка на интеграционни политики на някои страни от ЕС – Германия, Испания, Италия, Австрия и Португалия. Тя подчерта, че за формиране на бъдещите цели на интеграционната политика и мероприятия за тяхното постигане по отношение интеграцията на гражданите на трети държави е много важно да се оценява степента на постигане на вече заложените цели на интеграционните политики, както и ефекта от проведените мерки по интеграция.
 
Светла Енчева от Центъра за изследване на демокрацията представи някои международни системи от индикатори за интеграцията на имигранти. Според нея, включването на България в повече от тези изследвания би било полезно с оглед на изграждането на реалистична представа, къде сме в процеса на интеграция на имигранти.
 
Адвокат Валерия Иларева от Правната Клиника за бежанци и имигранти акцентира върху Значение на правната сигурност при интеграцията на имигрантите и посочи конкретни индикатори и примери от практиката. Тя изтъкна значението на правната сигурност, гарантирана от Конституцията, и несъвършенствата на българското законодателство, поради които чужденците в България нямат такава правна сигурност.
 
В рамките на дискусията адвокат Диана Даскалова от Център за правна помощ „Глас в България” подчерта, че липсата на желание за съдействие от страна на много имигранти в преброяванията, извъшвани от НСИ, се дължи именно на липсата на правна сигурност и правни гаранции за статута им. Елизабет Тодорова от Дирекция „Миграция” сподели, че няма проблеми в комуникацията между „Миграция” и НСИ и че след приключване на извършващите се промени в системата на МВР вече ще е възможно да се подават данни, съответстващи на системата на НСИ.

В дискусията се включиха и граждани на трети страни – Питър Чикой от Замбия, Сейфе Арегай, председател на Етиопското дружество в България, Оладотун Ибитуй от Нигерия и други. След приключване на официалната програма, дискусията продължи оживено и неформално в градината на Центъра за изследване на демокрацията.This text will be replaced

Видео филм за информационния форум

Програма на Кръглата маса (PDF, 169 KB)
Аналитичен доклад (PDF, 2479 KB)
Презентация на Йордан Калчев (PDF, 271 KB)
Презентация на Стефка Блажева (PDF, 273 KB)
Презентация на Соня Чипева (PDF, 212 KB)
Презентация на Светла Енчева (PDF, 190 KB)
Презентация на Валерия Иларева (PDF, 195 KB)

* Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ