Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2009 – 2010 г.
 
В зала "Запад" на Народното събрание, Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-то ОНС, организира на 8 юни 2010 г. публична дискусия на тема „Динамика на конвенционалната престъпност в България 2009 – 2010 г.”. Пред участниците в дискусията бяха представени основните изводи от Националното изследване на престъпността 2010 г.(НИП 2010) и резултатите от работата на МВР по противодействие на престъпността през 2009 г.

Кръглата маса беше открита от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и от Цветан Цветанов, заместник-министър председател и министър на вътрешните работи. Във встъпителните си думи д-р О. Шентов посочи, че НИП 2010 дава общата картина на престъпността в България и представлява не само социологическо изследване, а структуриран процес с национален характер, който сравнява резултатите от виктимизационните изследвания с полицейската статистика. Съдържателно това изследване, като инструмент на политиката, отразява и най-добрите европейски практики и затова резултатите са съпоставими с тези в другите страни - членки на ЕС.

В своето изказване министър Цветан Цветанов даде висока оценка на обективността на НИП 2010 . Като една от основните задачи пред МВР, той открои стремежа за намаляване на влиянието на субективния фактор в работата на полицията и усилията за спечелване на доверието на гражданите. За целта се разработва нова инструкция за работа със заявителски материал. По-нататък се спря на положителния ефект от промяната в наказателното законодателство и закона за МВР и от въвеждането на комплексния анализ и подход в борбата с престъпността. Като важни резултати открои работата по икономическата престъпност и наркоразпространението, области неглижирани до сега.

Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, представи анализа на резултатите от НИП 2010. Като цяло данните показват, че опасенията за рязък ръст на престъпленията по време на криза не се потвърждават. Данни от подобни изследвания в други европейски страни показват същата тенденция. Независимо от повишения брой на официално регистрираните от МВР престъпления и повишаване на броя на докладваните от гражданите престъпления, все още се запазва висока степен на латентност и на полицейски филтри при регистрацията. Данните на НИП 2010 показват снижение на равнищата при някои престъпления и пазари, но същевременно Тихомир Безлов предупреди за необходимостта от внимателен анализ на причините са намаляване на престъпността, както и за очакваното влияние на посткризисния период, на демографския проблем и на динамиката на безработицата. За първи път бяха представени данни за престъплението телефонна измама, както и за състоянието на пазарите на наркотици и секс услуги.

Главен комисар Калин Георгиев, Главен секретар на МВР, представи статистически данни на Министерството на вътрешните работи за престъпността, както и за въведените мерки и постигнати практически резултати при противодействие на конвенционалната престъпност. Главен комисар Георгиев отбеляза, че предоставянето на качествени услуги на гражданите при гарантиране на тяхната сигурност е основен приоритет, за чието реализиране е нужно да се постави фокус върху превантивните мерки, повишаване на мотивацията, както и работните условия на служителите на МВР.
В заключение, Калин Георгиев подчерта, че Центърът за изследване на демокрацията е коректив, барометър на очакванията и нагласите на обществото към полицейските структури. "Ние се допълваме, обединени около обща кауза, около идеята, че съществуващото съгласие между публичния и частния сектор е механизъм за пълноценно сътрудничество в нашата непосредствена работа."

Анастас Анастасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, изтъкна, че взетите по-адекватни законодателни решения през миналата година доказват своята ефективност в резултатите от работата на МВР. Предстоят нови законодателни промени, които ще подобрят допълнително средата за по-резултатна борба с престъпността.Христо Григоров, председател на Българския червен кръст, разгледа връзката между престъпността и малолетните. Специално децата от домовете след напускането им се оказват на улицата и са лесна жертва на престъпни влияния. Обществото трябва да стане партньор в разработването на програми, насочени към социализацията им и предотвратяване на включването им в престъпни дейности. Г-н Григоров подчерта, че в ЕС има значителни средства по програми за тази цел. Обществените организации в България трябва да се мобилизират, за да използват максимално този ресурс.

Владислав Славов, представител на Съюза на юристите, привлече вниманието върху важността от завършването на Единната информационна система за противодействие на престъпността. Това би довело до значително подобряване на условията и резултатите от работа на разследващите органи. Според г-н Славов, една от причините за смущаващите различията в статистическите данни и проблемите на латентността и филтрите се дължат на липсата на единна методика за регистриране и отчетност на престъпността - въпрос, който заслужава сериозно внимание.

Валери Първанов, заместник главен прокурор, подчерта обективността на изследването и на очертаващите се тенденции. В своето изказване той привлече вниманието върху ролята на превенцията по отношение на конвенционалната престъпност. Час по-скоро трябва да се организира обучението на подрастващите по правилата за поведение в обществото. Счита, че въвеждането на учебен предмет като „Държавно право” или „Основи на правото” би било много полезно. На следващо място г-н Първанов призова за въвеждане на система за адекватно наказание, особено за рецидивите.

Професор Стоян Кушлев, председател на Комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност, призова за въвеждането на нови правни норми за възпиране на рецидивите. В редица европейски страни, обясни той, престъпният начин на живот би могъл да предизвика конфискация на имущество, независимо дали конкретното престъпление, за което подсъдимият се разследва, спада към категориите престъпления, за които се предприема процедура по отнемане на имуществото. Следователно, имущество на рецидивисти, осъждани само за дребни кражби, също може да бъде отнето.

В заключителните си думи, министър Цветан Цветанов призова за по-прецизна работа на съда при променяне на мярката за неотклонение и за консолидация, съвместна работа и междуинституционално взаимодействие в борбата с престъпността.

Програма (Adobe PDF, 119KB)
Презентация: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2009-2010 г., Тихомир Безлов

Резюме на НИП 2010 г.

Презентация: Тенденции на престъпността в България, Калин Георгиев
Доклад: Тенденции на престъпността в България, Калин Георгиев
Медийно отразяване
Стенограма от Народното събрание, 1 април 2011 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ