Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция: Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни
 
На 19 май 2010 г. в пресклуба на БТА Центърът за изследване на демокрацията представи основни резулати от проекта „Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.
 
Участници в пресконференцията бяха доц. д-р Андрей Нончев, Директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и координатор на проекта и експертите по проекта доц. д-р Соня Чипева, катедра „Статистика и иконометрия” на УНСС, Стефка Блажева, Началник сектор „Статистика на миграцията” в НСИ, Светла Енчева, Социологическа програма на Центъра за изследване на демокрацията.
 
Доц. Андрей Нончев обобщи същността, целите и резултатите на проекта като подчерта приноса на изследователския екип към Центъра за изследване на демокрацията за разработване на нова за страната ни система от индикатори за оценка изпълнението на политиките по интеграция на граждани на трети страни. Представени бяха и разработените от екипа по проекта Индекс за оценка на интеграцията и Индекс на толерантността към чужденци.
 
Стефка Блажева се концентрира върху възможностите на българската статистика за събиране и предоставяне на данни за чужденците у нас и върху необходимостта от синхронизиране на системите за събиране на данни за чужди граждани на МВР и НСИ. Изказването и предизвика интерес и въпроси, свързани с предстоящото преброяване на населението и възможностите чрез него да се набере информация за имигрантите в страната.
 
Светла Енчева се спря на темата за международните изследвания, измерващи интеграцията на имигранти и политиките по интеграцията им. Тя посочи, че на този етап у нас има две основни причини да не се провеждат регулярни изследвания на имигранти – първо, липсата на статистически данни за броя им демографските характеристики и второ, страховете на много от тях, че участието в подобни изследвания може да има негативни последици за статута им.
 
Доц. Соня Чипева представи опита на някои европейски страни (Германия, Испания, Италия, Чехия и др.) в оценката на политиките за интеграция на имигранти. Бяха направени предложения как разработените в тези страни критерии и индикатори за наблюдение и оценка на целите и мерките по интеграция на граждани на трети държави могат да бъдат използвани  в България.


* Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ