Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия: Международната конурентоспособност на България 2010
 
На 19 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2010 на IMD (IMD World Competitiveness Yearbook 2010). Предходните четири издания на книгата за България намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи. Резултатите на страните в годишника се наблюдават внимателно от международните инвеститори, което прави данните за 2010 г. още по-важни за представените икономики, пред вид продължаващата криза в Европа. През 2010 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 58 водещи национални и регионални икономики.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията, откри дискусията като наблегна върху идеята, че ясно заявените политики и тяхното последователно изпълнение са от особено значение за подобряването на националната конкурентоспособност. За целта заявената от правителството политическата воля трябва да бъдe подкрепенa с конкретни планове за действие, видими резултати, и публични отчети на въздействието от прилаганите политики.

Г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание, подчерта важността на наличието на реалистична перспектива за конкурентоспособността на страната на световния пазар, особено в контекста на настоящата икономическа криза и сравнително нереалистичните очаквания на правителството. Сред успешните мерки за подобряване на конкурентоспособността, предприети от правителството, той посочи премахването на пречките пред започването и развитието на бизнеса, както и опростяване и ускоряване на процедурите по несъстоятелност за фирмите. Г-н Димитров, определи като основен недостатък липсата на оценка на въздействието от правителствените политики и приеманите закони върху българската конкурентоспособност и акцентира върху необходимостта от промяна, за да може страната да се превърне в конкурент на европейските пазари.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, представи резултатите от Годишника на световната конкурентоспособност 2010 на IMD, който нарежда България на 53-то място по конкурентноспособност от общо 58 водещи национални и регионални икономики. Сред оставащите предизвикателствата пред България са: укрепване на правоприлагането с цел да се подобри бизнес климата в страната; разработване и ефективно пролагане на средно- и дългосрочен план за иновации и ИКТ политика; и увеличаване на капацитета и ефективността на управлението на средствата от ЕС от страна на публичната администрация.

Г-н Евгени Ангелов, Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, отбеляза някои от успехите на страната през последната година, като например два и половина пъти увеличения ръст на БВП и лекото увеличение на износа. Въпреки това, структурата на икономиката не се е променила съществено в сравнение с предходните години, като промешленото производство и ИТ услугите обхващат над 90% от износа на България. Освен това, индустрията на България разчита предимно на природни ресурси и евтина работна ръка, а не на иновации и интензивно използван капитал.

Като последващи стъпки г-н Ангелов посочи: увеличаване на държавните инвестиции в НИРД и създаване на стимули за частните инвестиции в научно-изследователската дейност; увеличаване на достъпа до капитал за МСП; разработване на регулаторна рамка за иновациите и изграждане на сътрудничество в тази област; създаване и поддържане на инфраструктурата (както физическата, така и човешката); преминаване от индустрии, базирани на евтина работна ръка и природни ресурси към индустрии, базирани на иновациите.

Като представител на частния сектор, г-н Огнян Траянов, Президент на ТехноЛогика ЕООД, посочи като основна пречка за иновационните процеси в България липсата на комуникация и сътрудничество между политическите и бизнес лидери. Според него тази липса на комуникация създава липса на доверие и разбиране в широката публика. Г-н Траянов подчерта значението на информационните технологии за развитието на страната. Новите технологии и информационни системи могат да повишат ефективността на управление, особено що се отнася до големите проекти. При изпълнението на всяка една инициатива или проект, основното внимание трябва да бъде насочено върху увеличаването на добавената стойност за икономиката. Г-н Траянов също така посочи, че частният сектор се нуждае от стабилна и предвидима среда, в която да работи.

Г-н Първан Русинов, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърди, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ) носят най-много добавена стойност и подпомагат ефективността на всички останали сектори в икономиката. Той обърна внимание на факта, че ИКТ са се утвърдили като важен фактор и самостоятелен сектор в българската икономика. Те помагат значително за намаляване на административната тежест и по-доброто взаимодействие с гражданското общество. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в момента работи в четири основни насоки: а) подобряване на нормативната уредба така, че да насърчава инвестициите на бизнеса; б) изграждане на инфраструктура; в) изграждане на електронно правителство, и г) инициативи за подкрепа на бизнеса при учестието му в европейски проекти в областта на ИКТ.

Програма (Adobe PDF, 131 KB)

Презентация: Международната конкурентоспособност на България 2010 - Състояние и перспективи, Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 743 КB)

Информация за медиите (Adobe PDF, 302 KB)

Пресконференция: Международната конурентоспособност на България 2009
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2008
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2007
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства, 2006

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ