Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни
 
На 28 април 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира „кръгла маса” за представяне на резултатите от проекта Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни. Събитието ще се проведе в Конферентната зала на Центъра за изследване на демокрацията в София на ул. „Александър Жендов” № 5. Началният час и 10.00 и е предвидено програмата да продължи до 12 часа.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, като основните цели са да се разработят индикатори, които да синтезират най-добрите европейски практики в тази област и да са приложими в българската среда – както в институционално-политическо, така и в културно-историческо отношение.

Програма на Кръглата маса (PDF, 169 KB)
Аналитичен доклад (PDF, 2479 KB)

* Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ