Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Иновации.бг 2010
 
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 4.8 MB)
Съдържание на доклада

Експерти от Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в изготвянето на доклада Иновации.бг 2010: Иновационната политика на България – възможности за следващото десетилетие. Докладът Иновации.бг анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика.

Четвъртото изследване на иновационната активност на българския бизнес (ИНА-4), проведено от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, показва съществено повишаване на иновационната активност на българските предприятия през 2009 (71 % дял на фирмите, направили нововъведения) спрямо 2008 г. (43 %). То отразява положителните последствия от приемането на страната като пълноправен член на Европейския съюз и усилията на бизнеса да отговори на изискванията на конкурентните европейски пазари и законодателство. Кризата стимулира предприятията да търсят начини за диференциация на своите продукти и услуги и за по-ясни послания към потребителите, което води до увеличаване на маркетинговите иновации.

В същото време в доклада за 2010 г. се подчертава, че иновационната активност на бизнеса в България търпи влиянието на икономическата криза пряко, чрез ограничаване на публичното и частното финансиране за научни изследвания и развитие, и индиректно, като резултат от влошаване на средата за осъществяване на иновационна дейност (въздържане от рискови инвестиции, освобождаване на човешки ресурс, стагнация на потребителските пазари). Дълго отлаганите реформи в областта на науката и образованието, липсата на достатъчно силно системно и институционално взаимодействие между тях и бизнеса, както и слабото управление и използване на европейските фондове за модернизация допълнително задълбочават проблемите, породени от кризата.

Предходни доклади Иновации.бг
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ