Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 21: Разследването на прането на пари: институционален подход
 
Пълен текст (Adobe PDF, 375 КВ)

Българската организирана престъпност бързо се адаптира към новите условия като масирано навлиза в легалната икономика и ускорено узаконява криминалния си капитал. В този контекст се очертава една специфична сериозна заплаха за страната. За разлика от развитите демокрации, където прането на пари се извършва най-вече посредством сложни финансови операции или инвестиции в легалната икономика (напр. покупка на движимо и недвижимо имущество), в България се наблюдава и една специфична форма на пране на пари – политическата инвестиция.

Настоящият анализ раглежда проблема с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в България. Според авторите въпреки редицата законодателни инициативи и непрекъснато нарастващия брой внесени от прокуратурата обвинителни актoве за изпиране на пари в съда през последното десетилетие, наказателното преследване на прането на пари в България остава символично. Причината се крие както във фактическата сложност на престъплението и обективната трудност за разследването му, така и в комплексния му характер, който изисква взаимодействието на много институции, обикновено на международно равнище.

Кръгла маса: Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти, 16 февруари 2010 г.
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ