Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Мониторинг и оценка на публични политики и програми
 
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 4.9 MB)

Докладът "Мониторинг и оценка на публични политики и програми" разглежда методите за мониторинг на дейностите в публичния сектор, централните и регионални органи на властта, както и публично-частните партньорства.

В България тепърва предстои да се утвърди системното и задълбочено използване на цялостния инструментариум за извършване на мониторинг и оценки на публични политики и програми. Подценяването на тези практики е и една от причините за сравнително ниската степен на подготвеност на страната да се приспособи към изискванията и предизвикателствата на членството в Европейския съюз. Ограниченото извършване на мониторинг и оценка на публичните политики и програми доведе и до редица проблеми с използването на европейските предприсъединителни и структурни фондове, прилагането на хармонизираното европейско законодателство, недостатъчния капацитет на българската администрация. В този контекст познаването и използването на методите и техниките за мониторинг и оценка на публични политики и програми са необходимо условие за доброто, ефективно и отговорно управление. Те са необходими и от гледна точка на по-активното обществено участие, както и включването на всички заинтересовани страни в разработването, прилагането, мониторинга и оценката на публичните политики и програми.

Публична дискусия: Прозрачно управление: Мониторинг и оценка на обществени политики
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ