Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийната стратегия на България до 2020 г.
 
На 23 ноември 2009 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията участваха в организираната от парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм кръгла маса на тема: „Енергийната стратегия на България до 2020 г.”

Центърът представи специално подготвен policy brief анализиращ последният проект за енергийна стратегия от 2008 г.: „Енергийната Стратегия на България 2020: Коментар и Предложения за По-добро Управление”. Анализът показва, че за постигане на прозрачно и ефективно управление в сектора са необходими: координация между институциите и съответните стратегически документи; яснота и обоснованост в правата и задълженията на държавните органи; използване на независими дългосрочни прогнози и сценарии, базирани на актуални и достоверни данни. Бъдещата енергийна стратегия на България, според Центъра, трябва да: постави рамка както на целите за развитие, така и на процеса на взимане на решения; включи система от показатели за изпълнение на стратегията и механизми за нейното ревизиране; очертае основните приоритети и инструменти за постигане на целите.

Г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма покани екипа на Центъра за участие в работна група подготвящ енергийната стратегия. Целта на участието е изготвянето на система за мониторинг на изпълнението на стратегията – какви трябва да бъдат показателите и как да се оцени прогреса по изпълнението на заложените цели.

Повече информация за събитието на уебсайта на Народното събрание

CSD Brief No 19: Енергийна стратегия на България 2020: коментар и предложения за по-добро управление

Презентация на г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма (Power Point, 2 MB)

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ