Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Контрабанда и корупция: мониторинг и превенция
 
На 9 февруари 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира дискусия, на която беше представен проект на План за действие за подобряване на ефективността на граничния контрол с цел ограничаване на контрабандата, изработен на базата на аналитичен доклад, подготвян от Експертна група на Центъра.

Д-р Огнян Шентов , председател на УС на Центъра, откри дискусията, подчертавайки важността на публично-частното партньорство за изследване на проблема с контрабандата и свързаната с нея корупция. Посланикът на Великобритания Джеръми Хил постави акцент върху последиците от трафика на хора и наркотици в международен план. Той каза, че транс-граничната престъпност вече не е само въпрос, свързан с правоприлагането, но има и по-сериозни социални и икономически последици. Г-н Хил изрази надежда, че инициативата на Центъра ще засили сътрудничеството и ще улесни обмяната на опит по тези проблеми между България и Великобритания.

Основните акценти от изследването на Експертната група, в която участват експерти на Центъра и правителствени агенции, бяха представени от Тихомир Безлов, главен експерт, и Филип Гунев, научен сътрудник към Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията. Г-н Безлов изложи проблемите, идентифицирани в предварителния доклад относно ролята на границите по отношение на функционирането на вътрешния пазар.

Заместник-министърът на вътрешните работи Бойко Коцев коментира резултатите от анализа на Експертната група и препоръча по-активно сътрудничество с частния сектор, включително бизнес асоциациите. Той каза, че проектът е навременен с оглед на предстоящите преговори в рамките на Шенгенското споразумение и изграждането на Агенция за граничен контрол. Министър Коцев подчерта важността на мултидисциплинарния подход, който улеснява обмяната на информацията между експерти от всички държавни агенции, което от своя страна осигурява безпроблемното движение на стоки и хора през националните граници.

Генерал Румен Миланов, директор на Националната служба "Борба с организираната престъпност" и г-н Асен Асенов, директор на Агенция "Митници", споделиха мнението, че анализът се нуждае от по-тесен фокус на изследването - разглеждане на проблемите от гледна точка на засилване на сигурността по границите с цел превенция на организираната престъпност или елиминиране на пречките през транс-граничната търговия. Г-н Асенов добави, че трябва да се вземе предвид фактът, че през отделните ГКПП-та трафикът на стоки се различава значително, както и че морските пристанища имат специфични характеристики в сравнение със сухоземните граници. Той подчерта, че е необходимо да се отчетат резултатите от работата на агенцията, както и международното сътрудничество за пресичане на контрабандата.

В заключение г-н Коцев каза, че засиленото сътрудничество между институциите ще улесни прилагането на Националната стратегия за интегриран подход при граничния контрол. Той изрази надежда, че анализът и препоръките ще доведат до подобряване на ежедневната оперативна работа на граничните пунктове.

Посланик Хил отбеляза, че е окуражен от работата на Центъра и очаква заключенията от аналитичния доклад и последващите предложения в Плана за действие.


Повече за проекта "Контрабанда и корупция в България: мониторинг и превенция"
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ