Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Работна среща: Въвеждане на антикорупционно обучение в средното образование
 
На 19 февруари 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя първата среща на експертната група по антикорупционно обучение в средното образование. Експертната група се създаде в изпълнение на програмата на Коалиция 2000 за превенция и борба срещу корупцията чрез въвеждане на антикорупционно обучение на всички нива в системата на образованието.

В резултат на оживената дискусия на срещата се очертаха основните параметри на предстоящата работа на експертната група и кръга от проблеми и сфери на средното образование, които по обективни или субективни причини генерират условия за корупционни практики. Очерта се също така научният и практически потенциал на експертната група за изготвяне на предложения за промени, насочени към подобряване на институционалната и регулативна база, към осигуряване на добра училищна среда и взаимодействие между учители, родители и ученици.

Коалиция 2000 предлага съставянето на един консенсусен документ по поставените проблеми, който да бъде внесен в Комисията за координация работата по борбата с корупцията и в Министерството на образованието и науката като гражданска позиция по Стратегията за развитието на средното образование в РБългария и с оглед изпълнението на Националната стратегия за борба с корупцията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ