Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-н Хосе Лопес-Хорин, Посланик на Испания

За мен е голяма чест да бъда поканен на днешното представяне на Доклад за оценка на корупцията 2003 в България, чест, която ценя високо. Позволете ми да споделя с Вас няколко мисли в тази връзка. На първо място, искам да поздравя Коалиция 2000 за тази прекрасна инициатива, водеща началото си още от 1997 г. Безспорен е приносът на инициативата към повишаването на обществената чувствителност и ограничаването на корупцията в българското общество чрез партньорство на широка основа между държавни институции, неправителствени организации и експерти.

Тъкмо в тази връзка, бих искал да изразя искреното си и дълбоко признание към Центъра за изследване на демокрацията, с който Посолството на Испания работи много интензивно. Сътрудничейки си, ние се опознахме достатъчно добре, за да осъзнаем до каква степен идеите и целите ни съвпадат, и да положим стабилни основи за бъдещо още по-тясно сътрудничество.

На трето място, смятам за уместно да подчертая необходимостта от такъв ежегоден доклад. Това усилие е подходящ израз на увеличаващата се загриженост и чувствителност на българското общество към противодействието на корупцията чрез балансирана и реалистична преценка на ситуацията. Както показва и опитът на Испания, конструктивната самокритика е път към усъвършенстването и прогреса. Ето защо, в този случай трябва да изтъкна, че Докладът за корупцията 2003 е едно много професионално изследване, съдържащо сериозни оценки. Четирите различни глави на Доклада са изключително изчерпателни и са фокусирани върху основните въпроси, характерни или свързани с корупционните практики в България.

Нека още веднъж ви уверя, че Испания е близък партньор и приятел на институциите и гражданското общество в България в усилията им за противодействие на корупцията. Ние постоянно доказваме решимостта си в подкрепата, която оказваме на България по пътя й към членство в ЕС и НАТО, и желанието си да споделяме опит с вашата страна. Въпросът за испанския модел на преход от авторитарно държавно управление към демокрация беше обект на няколко срещи на разменни начала между нашите две страни. Испания развива активно сътрудничество с българската държавна администрация и с Висшия съдебен съвет, насърчавайки посещенията на испански магистрати и държавни служители. В резултат на това българските институции имат възможност да се запознаят по-добре със същността и необходимостта от политически консенсус, който лежеше в основата на испанския преход и чийто израз бе Държавния пакт за съдебна реформа. Четирите му елемента - независимост и ефективност на съдебната власт, законодателни изменения, организационни реформи и реформи в администрацията и инфраструктурата на съдебната власт - са изключително актуални и за настоящото състояние на реформите в България.

Испания ще продължи да отстоява ангажимента и решимостта си да подкрепя българските власти, неправителствените организации и гражданското общество в тази област. Нека не забравяме, че процесът на присъединяване към ЕС оказа изключително влияние върху развитието на антикорупционната политика и че Правителството ясно разпознава необходимостта от воденето на такава политика като условие за присъединяване както към ЕС, така и към НАТО. В това отношение наблюдаваме значителен напредък на страната в сближаването на националното антикорупционно законодателство с изискванията на международните антикорупционни инструменти.

Законодателните инициативи трябва да продължат: бих искал да подчертая важността на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Но самото правоприлагане е също толкова важно за удовлетворението на гражданско общество от начина, по който реално работи правовата държава и увеличаване на възможностите за бизнес в България. Накрая, бих искал да заявя, че борбата срещу корупцията трябва да продължи да бъде една от основните цели. Но съм убеден, че заставайки рамо до рамо с решимост и готовност за съвместна работа, правителствените лидери, обществените институции, независимите изследователски институти и обикновените граждани ще са в състояние да превъзмогнат бича на корупцията. Няма друга алтернатива, защото корупцията е отрицание на самата същност на демокрацията и свободата и в крайна сметка, както се е случило и в други страни, тя може да доведе до фатално разрушаване устоите на демокрацията.

Много Ви благодаря.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ