Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-жа Махмудиева, адвокат от Пловдив

Съжалявам, че точно на моите плещи ляга отговорността и необходимостта да защитя в известна степен адвокатското съсловие, което тук понесе един много сериозен упрек за участието си в корупционните практики. Аз не оспорвам този факт и не бих могла да опровергая известни данни в статистическите факти, които бяха изнесени. Считам, че несправедливо и безрезултатно ще бъде ние да говорим за корупционни практики, без да си зададем въпроса защо те съществуват. Колегите и хората подхождат към тези практики, тъй като съществува един много сериозен проблем и недостатък в системата на съдебната власт и прокуратурата. И това е именно липсата на ефективен краен контрол върху съдебните решения на последната инстанция. Премахването на прегледа по реда на надзора като извънреден способ за контрол върху съдебното решение трябваше да бъде средство за съкращаване на тази процедура и намаляване на времетраенето на делата. Заедно с него обаче отпадна и възможността някой да осъществява надзор за законосъобразност на крайния съдебен акт. И тъй като гражданите нямат гаранция, че крайният съдебен акт, който влиза в сила и е окончателен, ще бъде контролиран по някакъв начин от някаква инстанция, те са принудени да подхождат към “обезпечаването” на желания от тях резултат чрез корупционните практики. Същевременно това дава възможност и на последната съдебна инстанция да приема да взема участие в такива корупционни практики, знаейки че след нея няма кой да чете съдебното решение и да се рови в събраните по делото доказателства.

Считам, че следва да се намери механизъм, подобен на прегледа по реда на надзора, който да осъществява някакъв контрол за законосъобразност, а не да чакаме някой да се оплаче от акт на корупция по даден конкретен казус и да тръгнем да го разследваме. Считам, че това е трудно доказуемо и трудно се осъществява, именно защото в корупционните практики обикновено интерес имат и двете участващи страни. А тази страна, която е ощетена, не е участвала акта на корупция, тоест в осъществяването на корупционния натиск и приемането на някаква облага, тази страна не може да предостави необходимите доказателства, те се намират в кориците на делото, когато крайният акт не съответства на съдържанието на целия процес.

Ето защо смятам, че следва да се потърси и такова средство за отстраняване на тези корупционни практики, което да ги предотвратява, а не да има последващ контрол върху тях.

Благодаря за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ