Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-н Румен Георгиев, Заместник-директор, Национална следствена служба

Уважаеми гости, скъпи колеги! Аз станах добър оратор покрай Коалиция 2000, защото винаги говоря преди коктейлите й. И за да не прилича днешното събиране прекалено много на предишните, когато винаги докладът е минавал с голям успех, аз ще си позволя да го критикувам. За да бъде съвършен нашият доклад, трябва да избегне някои логически противоречия, а такова е налице. Антикорупционните мерки като част от съдебната реформа на стр. 45 предполагат нещо, което аз не мога да отмина с мълчание – меверизирането на следствието или минаването на следствието към Министерството на вътрешните работи. Общо взето, при всички реформи следствието е най-модернизираното, най-местеното звено. Това би било антикорупционна мярка, ако беше верен изводът, че следователите са най-корумпирани и развалят съдебната власт. Ако съдим от делата на производство, това е вярно. Всички лица от съдебната система със снет имунитет и разследване за корупция са следователи. Категорично вярно! Но понеже обсъждаме този доклад, подобно твърдение не би могло да издържи, защото като отворим на стр. 21 таблицата, се вижда, че нашата професия е в много по-добра позиция от останалите звена в съдебната власт, което, пак искам да кажа, не ни радва.

Следващото нещо, което логически би обосновало този извод, че следователите ще са по-малко корумпирани, ако са в МВР. Пак поглеждаме таблицата и виждаме, че след нашите приятели от митниците, дори след като ги поеха агентите на короната на нейно величество, се намират полицаите. Следователно, ако следствието се премества нагоре в таблицата, това най-малко ще означава антикорупционна мярка. Ще бъда откровен, аз също участвах в екипа, който подготви доклада, и в никакъв случай упреците не са към него. Просто докладът на Коалиция 2000 цитира други доклади – докладите, които определят посоката на вятъра на промяната. В случая те идват от “Московска”, от Европейската делегация. И там има прекрасни фрази, които никой доклад на уважаваща себе си коалиция не би следвало да пропуска. Стигаме до втория аргумент – меверизирането на следствието като евроинтеграция. Там първият аргумент е да има непосредствена връзка между разкриващите и разследващи органи. Нашият главен прокурор каза, че прокуратурата и Министерството на вътрешните работи са в любовни отношения. Ние, макар да не стигаме чак дотам, сме в непосредствена връзка, разбира се, в рамките на закона и на работата ни като държавни чиновници. Тази връзка ще става все по-непосредствена, защото след няколко дена ще се подпише и съответно междуведомствено споразумение. Следователно, за да работи някой добре в МВР, не е задължително да бъде подчинен на министъра на вътрешните работи. В противен случай няма да има нужда от правителство, ще има само едно министерство. А това също е отминат модел.

На следващо място, колкото и да обичам приятелите ми от МВР, съм сигурен, че те не са най-добрият пример за европейска структура. С други думи, преминаването ни там едва ли също ще означава европеизация.

И така, какво е корупцията? Тя не е в това, че хванахме миналата година двама следователи – единия с подкуп 500 лева, другия с 1500 лева, дела, които са на производство и още не могат да се коментира. Корупцията създава зависимост. В нашата професия ние се борим за независимост. Така че подкрепата за нашата борба да бъдем независими е същинската антикорупционна политика. Един от неприятните и деморализиращи фактори в следствието са безконечните реформи в тази служба, слухове, планове, изявления за бъдещи реформи. Аз мисля, че борбата с корупцията е не само залавяне на корумпиране, но и елиминиране на подобни деморализиращи фактори. Крайно време е да кажем и на колегите, които пишат препоръките за България, да правят по-сериозни проучвания.

Благодаря за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ