Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на доц. Георги Николов, Председател на Сметната палата

Благодаря, господин председателя. Уважаеми госпожи и господа! Сметната палата също участва в работата на Коалиция 2000 от нейното основаване, защото част от проблемите, поставени на вниманието на тази коалиция, са свързани с нашата дейност.

Много добро впечатление ми направи казаното от г-жа Дебра Макфарланд, че съдебните органи трябва да работят по прозрачен начин. И аз се обръщам към народните представители, които присъстват тук, да обсъдят възможността за внасяне на по-голяма прозрачност по бюджета на съдебната власт. Всички знаем, че съдебната власт със своите структури е една от най-сложните системи в България. Знаем, че всяка година, когато парламентът приема бюджета, се разразяват най-остри дискусии. И всичко това е уредено само с един-единствен член 196 с шест алинеи, от които три повтарят Закона за устройството на държавния бюджет. Тук е господин Бунков, член на Сметната палата, който доскоро ръководеше одита към съдебната власт. Ние не знаем към кого трябва да адресираме нашите препоръки и към кого трябва да се обърне той, за да потърси отговорност от някои лица от тази, отново подчертавам, сложна система. Обърнете внимание, първостепенен разпоредител е Висшият съдебен съвет. Аз не знам как един колективен орган може да бъде разпоредител. Председател е министърът на правосъдието, имат и една бюджетна комисия и това е!

Не мога да се съглася с това, което конституционните съдии казаха, че съдебната власт е независима. Само в своите правомощия! Тя не може да бъде независима при разходването на бюджетните средства. За съжаление това става. Толкова сложна система, с толкова много структури, в отчета, който се внася, съответно в закона, който се приема, целият бюджет е с няколко реда: Висш съдебен съвет, Върховен съд и т.н. Защо да няма прозрачност, публичност на това какво се харчи по отделните параграфи? Как за някои бюджетни институции ще се иска и под параграфи, а тук е глобално? Тук е господин Манчев, може ли някой да потвърди, че се осъществява вътрешен контрол по спазването на процедурите при възлагане на обществени поръчки? В доклада на Коалиция 2000 има записано колко бюджетни средства ежегодно под формата на корупционни средства има при поръчките. Мисля, че в това отношение съдебната власт трябва да предложи и това ще бъде нейна заслуга за една по-ясно разписване на бюджета на съдебната власт, включително и контрола, който те осъществяват. Тук е г-жа Драганинска, до скоро не можеше да се влиза да се налагат наказания за обществените поръчки, тъй като властта е независима. Мисля, че в това отношение би могло да се търси един по-прозрачен начин при съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета, защото тук има доста средства.

Вторият въпрос, който искам да поставя и да помоля за подкрепа народните представители, е за прословутия публичен регистър. Приветствам съдебната власт, че в чл. 135 на закона предвиди прокурори, следователи и съдии да декларират своето имущество. По информацията, която имаме, 3353 съдии, следователи и прокурори, до районния прокурор са задължени да подават декларации. Тази година за първи път /и ги поздравявам/ 3285 души подадоха декларации от задължени 3312 за 2002 г., тъй като някои бяха назначени по-късно. Някой да е видял и да е чул за публичността на имуществото на тези хора? Моето предложение е Висшият съдебен съвет да си има свой публичен регистър, защото ние сега отново ще трябва да ги издирваме. Куриозното е, че един прокурор във връзка със следствие се обръща към Сметната палата да му дам копие от декларацията на лице от съдебната система, което я е подало. Уважаеми госпожи и господа, тези 3285 декларации ще стоят десет години. Следващата година – още десет. Замисълът на декларирането е те да бъдат публични.

Обръщам се отново към народните представители. Предстои промяна в Закона за публичност на имуществото. Подкрепете това, което ще предложим. Тези 3353 да си останат във ведомствен публичен регистър, да се огласяват от Висшия съдебен съвет, защото когато той е сред тях, всеки един декларирал ще се замисли. Сега аз просто съм склад на тези декларации.

От друга страна, предлагам да се обсъди още нещо. Наложи се да проучвам практиката на много страни, в Гърция всички подават декларации три години след освобождаването от съответната длъжност. Аз знам, че едно дело може да приключи, след като прокурорът или следователят е напуснал съдебната власт. Затова те трябва да се задължат не към момента на освобождаване, а и след известен период да подават декларации, защото това също е антикорупционна норма. Бих помолил и за друго. Ще се правят промени в Закона за публичния регистър, нека не товарим Сметната палата с безпредметно събиране на тези декларации. Те се обезпредметяват като антикорупционно средство от съдебната власт. В закона да останат наистина тези, които са висши държавни служители, които трябва да бъдат публични, включително главният прокурор, заместниците, както е по закона сега. Ще бъда благодарен, ако получим подкрепата и на Коалиция 2000 за ведомствен публичен регистър като едно по-силно антикорупционно средство.

Благодаря ви.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ