Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести обществено-политически форум срещу корупцията
 
Изказване на г-жа Екатерина Михайлова, Народен представител, ОДС, Заместник-председател, Комисия по правни въпроси

Уважаеми дами и господа! Наистина аз, както и г-жа Куцкова, сме от ветераните участници в обществено-политическия форум, разсъждаващ и предлагащ идеи на различните институции в България за това как да се противопоставим на корупцията.

Аз искам да се спра само на няколко неща, тъй като вече много тези бяха развити. Освен това смятам, че докладът и съкратеният вариант с основните акценти от доклада, който получихме всички, представляват една много сериозна програма, която, ако има желание, съответните институции биха могли да ги превърнат много бързо в практически действия. Не искам да навлизам в дълбочина на предложенията, които се правят, защото много от тях вече са дискутирани. Разбира се, пак трябва да се коментират и да се търсят най-добрите решения, но ми се ще по-скоро да видим как може да се реализират поне част от тези идеи, тъй като в противен случай това наистина ще бъде един теоретичен семинар, в който можем много умни неща да изкажем, но въпросът е дали накрая нещо ще бъде свършено.

Спомням си, че преди една година нямаше конституционна промяна и тогава говорихме, че е необходима промяна в Конституцията, за да може да стане по-ефективна съдебната власт. Съгласна съм с казаното от г-жа Татяна Дончева за промените в Конституцията. За съжаление възможностите, които имаше Народното събрание в рамките на конституционното решение от миналата година, ни завърза ръцете с много малките промени, свързани с функционален имунитет на магистрати, а също така и въвеждането на мандат. Въпросът е обаче, след като приехме тези промени в Конституцията, доколко те ефективно ще бъдат приложени в законодателството, а и след това да бъдат изпълнявани от съответните органи, които трябва да ги приложат. Все още не е приет Законът за съдебната власт, който трябва да приложи конституционните промени. Приет е на първо четене, предстои приемането му на второ четене и аз искам да акцентирам по-скоро на това доколко ефективно реализираме добрите идеи или по-скоро даваме добри идеи, а след това продължаваме да даваме нови идеи, а се чудим защо нищо не се е случило.

Обръщам се и към останалите представители на институциите, когато стигнем до някакво решение да има воля от всички страни за прилагането на тази идея, около която се обединяваме. И го казвам с цялата болка на това, което виждам в този доклад именно в ролята си на ветеран участник в тези дискусии. Отново дискутираме и доста дълго разискваме за това как да бъде сложена и разработена единната статистика между различните органи на съдебната власт и на изпълнителната власт, къде да бъде отчетността. На този дебат вече седем години присъствам и в крайна сметка това, което виждам, е, че няма единна информационна система, с което всички сме се съгласили, че е един от основните проблеми, които могат да решат много от действията, които трябва да бъдат извършени, за да се противодейства на корупцията.

Моят апел е, освен добрите идеи да проявим политическа воля нещо да бъде реализирано. Постигнахме консенсус за конституционни промени, сигурно ще постигнем и за следващи. Въпросът е правим ли нещата. И аз много съжалявам, че го няма министъра на правосъдието в момента, защото от половин година развивам една и съща теза, която обаче, както виждам, освен че се казва “да, добре”, нищо не се случва.

Всички се обединихме на тези форуми, че има чудесен начин за противодействие на корупцията и извън съдебната власт и той е свързан с институцията омбудсман. Ползвахме испанския опит, ползвахме опита на други европейски страни, в които функционира институцията омбудсман. Накрая все пак стигнахме и до приемането на закон. Но какво се случва? Приехме закона, през месец март изтича срокът, в който трябва да бъде избран омбудсманът на България за първи път. Много пъти дискутирахме и то с представители на институциите, че една такава институция като омбудсмана трябва да стартира с ясна политическа воля и желание от всички политически сили нещо да заработи. За да заработи, трябва да се положат усилия от всички страни – от всички политически сили, от всички институции. А това означава да изберем омбудсман, на който да дадем доверие и да му дадем възможности той да реализира своята дейност. Заради което, вярно е, че заради българската Конституция мнозинството е обикновено, но поне декларативно и от управляващите беше казано, че ще търсят създаването на институцията и избор на лицето с квалифицирано мнозинство от две трети. Хубаво е, че си пожелаваме да избираме Висшия съдебен съвет с две трети мнозинство при една бъдеща промяна на Конституцията, но ако политическа воля за това има, то може да се случи и без да е разписано в Конституцията – ако има преговори, ако има диалог и постигане до определени цели, които всички заедно сме си поставили. Много се съмнявам, че след като нищо не е направено в това време, в рамките на оставащите дни ще изберем и ще дадем старт на една институция, която трябва да се бори с корупцията по начин, по който това трябва да се случи.По-скоро ще се случи нещо друго, което сме виждали в българския парламент, за съжаление правено от почти всички управляващи – ще си се избере едно лице, удобно някому, и то ще си бъде избрано може би дори и със скандал. Което ще скандализира не лицето, а ще скандализира институцията омбудсман и всички добри намерения, които ние тук сме сложили на масата, които дискутираме и искаме да реализираме.

Ще приключа и ще отстъпя на Нели Куцкова да говори повече за нещата в съдебната власт, защото си мисля, че политиците трябва да говорим за несвършената политическа работа. Искам да завърша с това: ако наистина имаме воля да направим нещо, трябва да го показваме, че го правим, а не да останем в сферата на пожеланията и след това добрите идеи да бъдат унищожени или най-малкото да бъдат развалени и да бъдат зачертани всички добри усилия и неща, които искаме да направим.

Обръщам се и към полиците, и към гражданското общество, и към институциите наистина да покажем такава воля, а не само да обещаваме и да предлагаме идеи.

Благодаря.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ