Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Общински семинар: Популяризиране на човешките права и защита чрез институцията на местния омбудсман
 
На 6 октомври 2003 г. в Разград се състоя семинар на тема “Популяризиране на човешките права и защита чрез институцията на местния Омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българското сдружение за честни избори и граждански права – Клуб Разград.

В семинара участваха: Ирена Варадинова, народен представител от НДСВ, Евгения Кочанова, заместник-областен управител на област Разград, Добринка Монева, председател на общинския съвет в Разград, Садък Алчев, главен секретар на областната администрация, представители на централната и местна администрация и на органите за местно самоуправление, магистрати, общински съветници, религиозни водачи, представители на образователни, социални и здравни институции, неправителствени организации, граждани, журналисти.

Първата част на семинара беше посветена на опита на обществените посредници по пилотни инициативи за въвеждане на институция от този тип в общините Завет, Разград, Лозница и София и на ролята на гражданското общество в тези процеси. Антоанета Цонева, обществен посредник на Столична община, представи дейността на офиса на столичния омбудсман, а Вергиния Мичева, съдия в Разградския районен съд - промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които дават възможност на общинските съвети да избират обществени посредници и по този начин създават нормативни гаранции за утвърждаване на действащите местни обществени посредници, както и предпоставки за бъдещото създаване на подобни институции.

Бяха обсъдени въпросите за избора, функциите и правомощията на обществения посредник, финансирането на институцията и нейната независимост като основен принцип в дейността на омбудсмана и взаимодействието й с местната власт.

Дейността на неправителствената Инициатива Граждански Организации беше представена от Илиян Николов, Център за икономическо развитие – Разград, а по темата Парламентарни практики: лобиране и гражданско участие говори Людмила Георгиева, Фондация “Обща кауза”.

Антония Донева, заместник-окръжен прокурор на Разград, представи международните практики за равнопоставеност на половете във връзка с новоприетия Закон за защита срещу дискриминацията, който беше обсъден с голям интерес, особено въпросите за неговото практическо приложение и възможностите за защита на правата на хората в неравностойно положение на местно ниво.

Участниците в семинара продължиха работата си в три работни групи: Български практики за въвеждане на институцията омбудсман и ролята на НПО; Равнопоставeност на половете и българското законодателство; Граждански инициативи за местно посредничество.

Програма на семинара
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ