Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Противодействие на корупцията в публичната администрация: испанският опит
 
На 19 февруари 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса, на която беше обсъден испанският опит в противодействието на корупцията. В дискусията участваха висши испански магистрати - Даниел Кампос, прокурор в Специализираната прокуратура за борба с наркотиците към Националния съд на Испания, Хосе Антонио Чоклан, магистрат, Главен съвет на съдебната власт, Луис Салинас, магистрат в наказателния съд към Националния съд на Испания, и Хавиер Сарагоса, заместник прокурор в Специализираната прокуратура за борба с наркотиците към Националния съд на Испания, както и експерти от Центъра за изследване на демокрацията - председателят на УС на Центъра д-р Огнян Шентов, програмният директор Бойко Тодоров, директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова, Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма, Руслан Стефанов, координатор на проект в Икономическата програма, и Гергана Атанасова, Координатор на Коалиция 2000.

Кръглата маса имаше за цел да предостави възможност на испанските експерти да споделят своите наблюдения за разпространението на корупцията в България и да предложат мерки за подобряване на усилията за нейното противодействие въз основа на испанския опит в тази област.

Сред основните изводи и препоръки, направени по време на дискусията, по-важните са:

  • По мнението на испанските магистрати организираната престъпност и корупцията са трансгранични явления, на които трудно може да се противодейства единствено със средствата на националното законодателство, поради което е необходимо ефективно международно сътрудничество, включително хармонизиране на вътрешното законодателство;


  • Както организираната престъпност, така и корупцията, според наблюденията на гостите, разкриват висока степен на специализация, което от своя страна налага същата специализация и сред компетентните държавни органи и институции, отговарящи за нейното противодействие;


  • Съществуващите институции и органи в страната не разполагат с необходимия капацитет да противодействат на сложни форми на престъпна дейност, каквито са корупцията и организираната престъпност - ситуация, която според испанските експерти може да бъде преодоляна чрез създаването на специализирани органи с добре подготвен персонал, които да се занимават единствено с такива престъпления, по примера на сходни институции, създади в други държави (например специализираните прокуратури в Испания, занимаващи се с трафика на наркотици, тероризма и корупцията, националната прокуратура за борба с мафията в Италия, специализираните звена на прокуратурата в Германия, занимаващи с организираната престъпност, новият френски закон срещу организираната престъпност, федералните прокурори в Съединените щати и др.);


  • За подобряване на правната рамка за противодействие на корупцията и организираната престъпност в България испанските магистрати препоръчват поредица от мерки в наказателното право и процес, като въвеждането на механизми за отнемане на незаконно придобито имущество, специални техники на разследване, агенти под прикритие, наказателна отговорност за юридическите лица и др.

В хода на дискусията председателят на УС на Центъра за изследване на демокрацията д-р Огнян Шентов и директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова направиха преглед на предприетите действия за противодействие на корупцията в България, като посочиха, че основна предпоставка за повишаване на тяхната ефективност е успешното провеждане на съдебната реформа, включително чрез приемането на съответни промени в Конституцията.

В резултат на проведената дискусия участниците изразиха съгласието си да продължат своето сътрудничество за постигане на обсъдените цели, преди всичко чрез осигуряване на широка обществена подкрепа за предприемане на предложените мерки.

Програма на кръглата маса
Резюме на дискусията
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ