Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Парламентарната комисия за борба с корупцията се срещна с представители на Коалиция 2000
 
Парламентарната комисия за борба с корупцията се запозна с резултатите от наблюдението на корупцията и аналитичните оценки за корупционната ситуация на Коалиция 2000 на своето редовно заседание на 29 януари 2004 г. Срещата беше организирана по инициатива на г-н Коста Костов, председател на Парламентарната комисия с основната цел да допринесе за подобряване на координацията и повишаване ефективността на антикорупционните усилия на институциите и гражданското общество. С тази първа по рода си среща беше стартирано практически ориентираното партньорство между Коалиция 2000 – като национална антикорупционна инициатива и народните представители-членове на Комисията за борба с корупцията.

Коалиция 2000 беше представена от д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията, Александър Стоянов, Директор на “Витоша рисърч”, д-р Живка Дамянова, Главен експерт на Коалиция 2000, д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма на Центъра, и Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията.

Д-р Огнян Шентов направи аналитичен преглед на основните направления в антикорупционните дейности на Коалиция 2000 като фокусира вниманието върху актуалните задачи в рамките на програмата на Американската агенция за международно развитие “Отворено управление” , приета от правителствата на Република България и САЩ за борба срещу корупцията, която се реализира от държавни институции като Сметната палата и Дирекция “Обществени поръчки” при Министерския съвет и Коалиция 2000 като представител на гражданското общество. Бяха очертани важните приоритетни сфери на дейност за Коалиция 2000 на настоящия етап - подпомагане на институционализирането на обществения посредник на местно ниво в защита на гражданските права, вкл. и като антикорупционен механизъм и въвеждане на антикорупционно обучение на всички нива на образователната система като дългосрочна превантивна дейност срещу корупцията в българското общество.

Народните представители бяха информирани за подготовката на Шестия Обществено-политически форум срещу корупцията на 17 февруари 2004 г., на който ще бъде представен годишният Доклад за оценка на корупцията за 2003.

Александър Стоянов представи Системата за мониторинг на корупцията , създадена от социологическата агенция “Витоша рисърч” и прилагана от 1999 година насам в рамките на Коалиция 2000. Беше посочено, че основните резултати от Системата за мониторинг на корупцията – т.нар. корупционни индекси, отразяващи както степента на разпространение на корупцията така и обществените нагласи спрямо корупцията, получили и международно признание като най-добър модел за измерване на корупцията в национален мащаб, дават възможност за сериозен анализ и важни управленски решения за преодоляване на този негативен проблем. Като най-характерни за 2003 година бяха отбелязани две основни тенденции – разширяване полето на корупционните практики в сферата на политиката и от друга страна - намаляване на ресурсите, генериращи корупция, свързано със свиването на сивия сектор или «сенчестата икономика».

Народните представители поставиха редица въпроси относно мониторинга и оценката на корупцията в съдебната система. Народните представители г-н Наско Рафаилов и г-н Йордан Соколов обърнаха внимание на важната роля на адвокатурата в съдебния процес и поставиха въпроса има ли проучвания и данни за корупция сред адвокатите и какво се разбира под корупция в областта на адвокатурата. В отговор г-жа Мария Йорданова разясни, че в извършеното за първи път специализирано изследване сред магистратите в трите основни звена – следствие, съд, прокуратура, не беше включена адвокатурата, главно поради спецификата и различното й структуриране, което изисква и други методи и подходи на изследване. В общите проучвания обаче на Коалиция 2000 се включват и въпроси, свързани с ролята на адвокатурата. Събраните данни са публикувани в Програмата за противодействие на корупцията в съдебната власт през септември 2003 г., а по-важните от тях са отразени и в годишния Доклад за оценка на корупцията 2003. Г-жа Йорданова подчерта, че новите проучвания на Коалиция 2000 предвиждат и адвокатите да бъдат обхванати от мониторинга на корупцията, каквато беше и препоръката на народните представители.

Г-н Йордан Соколов постави въпроса дали в мониторинга на корупцията са предвидени въпроси за различните видове подкупи и разви схващането, че макар Наказателният кодекс да разглежда подкупа във всички случаи като престъпен състав, от гледна точка на обществената опасност, а и по отношение на средствата за противодействие, има голяма разлика в това, дали дадена корупционна практика се извършва с цел да бъде спазен законът или пък обратното, корупционните действия са в нарушение на закона. Г-н Александър Стоянов отговори, че корупционните индекси се базират на отделни въпроси и за двата случая - когато се дава подкуп, за да се изпълни законът по-бързо и по-добре, както и когато се дава подкуп, за да бъде нарушен законът. Г-н Стоянов каза още, че половината от подкупите, изчислени общо на около 100 хиляди в настоящия момент, са в едната категория, а другата половина - в другата категория.

В отговор на въпроса на народната представителка г-жа Елиана Масева как се дефинира понятието корупция в Системата за мониторинг на корупцията, г-н Стоянов подчерта, че методиката обхваща една част от корупцията - тази, свързана директно с трансфер на материален ресурс, която представлява около 30-40% от видовете корупция, които по принцип съществуват - търговия с влияние или информация и много други.

Народната представителка г-жа Петя Божикова сподели информация за корупционни практики в Управление “Архитектура и градоустройство” в София и в съответните служби по общини и отбеляза, че би било полезно да се извърши специализирано проучване в тази сфера. Г-н Шентов се позова на опита на Коалиция 2000 в рамките на програмата “Малки проекти” да се реализират антикорупционни инициативи в конкретна област от неправителствени организации в София и страната и посочи полезната дейност на Гражданското сдружение против незаконното строителство в София – партньор на Коалиция 2000.

Въпросът за това има ли механизъм за поръчване на специализирани изследвания в дадена област, които да бъдат ползвани от институциите зададе и народният представител г-н Тодор Бояджиев. Той уточни, че Комисията на Народното събрание, освен че може да бъде потребител на информацията, би могла да бъде и заявител на дадено проучване. Д-р Шентов подкрепи тази идея и разясни, че благодарение гъвкавостта на механизмите за взимане на решения като Съвета за координация и експертните групи на Коалиция 2000, едно подобно искане от страна на институциите би могло да се реализира. Представителите на Коалиция 2000 изразиха готовност за сътрудничество.

В заключение г-н Костов подчерта, че партньорството на Комисията за борба с корупцията на Народното събрание с Коалиция 2000 би било полезно и за двете страни. Поддържането на връзките в делови порядък бе договорено между експертните сътрудници на Комисията за борба с корупцията и Секретариата на Коалиция 2000.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ