Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 2
 

На 18 февруари 2004 г. Световна банка-София и Центърът за изследване на демокрацията и организираха втората видеоконференция от серията “Управление и анти-корупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие. Тя беше посветена на “Предизвикателства пред изграждането на коалиции за промяна”. Основните лектори бяха Джоан Кади, ОИСР и Иван Вейвода, Изпълнителен директор, Фонд за Отворено общество, Белград.

Въпреки постигнатия значителен напрдък в анализа и познанието за проблемите на управлението, за повечето страни (дори най-напредналите) считат, че осъществяването и поддържането на промяната е предизвикателство. Джоан Кади подчерта, че точното адресиране на реформата към политиците, държавните служители и широката публика е от особено значение за изграждането на коалиции за промяна и техния успех. Нейното изказване се фокусира върху десетте основни принципа за действие, чрез прилагането на които правителствата могат да останат отворени към обществото.

Иван Вейвода подчерта, че страните в преход са изправени пред още по-голямо предизвикателство при усилията си за реформа. Те се оказват под натиск да осъществяват реформи, за които рядко имат достатъчен капацитет. Според него “реалната демокрация” може да бъде постигната само чрез постепенна промяна, което изисква постоянните усилия на желаещите реформа. Регионалният натиск, сътрудничеството и обмяната на опит са от съществено значение за преодоляване на реформаторската умора, която се наблюдава във всички страни в преход.


Презентация на Джоан Кади, Дирекция “Публично управление и териториално развитие”, ОИСР
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 1
Програма на всички сесии от серията видеоконференции “Управление и анти-корупция”
Страница “Добро управление за млади лидери” на Световна банка (потребителско име и парола: “bulgaria”)

Български анти-корупционен портал
Страница “Корпоративно Управление” на Световна банка

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ