Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Законопроекти и становища
 
Становище на Центъра за изследване на демокрацията относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателниия кодекс
Настоящото становище е изготвено в отговор на получено писмо с изх. № 04-00-11/13.03.2015 г., изпратено от министъра на правосъдието, с което Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище по подготвения от работна група към Министерството на правосъдието проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс в съответствие с Резолюция 2178 на Съвета за сигурност на ООН от 24 септември 2014 г. относно заплахите за международния мир и международната сигурност, предизвикани от терористични актове.

Становище на Центъра за изследване на демокрацията относно конституционно дело 2/2014 г.
Настоящото становище е изготвено в отговор на полученото писмо с изх. № 3/к.д. 2/2014 от 31.01.2014 г., изпратено от председателя на Конституционния съд, с което Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище в качеството му на заинтересувана страна по конституционно дело № 2/2014 г.

Становище на Центъра за изследване на демокрацията относно конституционно дело 21/2013 г.
Настоящото становище е изготвено в отговор на полученото писмо с изх. № 22/к.д.21/2013 от 15.11.2013 г., изпратено от председателя на Конституционния съд, с което Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище в качеството му на заинтересувана страна по конституционно дело № 21/2013 г.

Главният прокурор: шест месеца по-късно
С избора на нов главен прокурор на всеки 7 години по традиция се свързват определени очаквания за реформиране на Прокуратурата, която има ключова роля в системата на наказателното правосъдие и спазването на законността. Мандатът е толкова дълъг, че спомените около избора на Иван Татарчев и Никола Филчев са вече поизбледнели, но пък споменът за несбъднатите големи очаквания от предизвестения избор на Борис Велчев (политически лансирана единствена кандидатура) и противоречивите очаквания около оспорвания избор на Сотир Цацаров са все още твърди ярки.

Становище на Центъра за изследване на демокрацията oтносно конституционни дела № 16/2013 г. и № 18/2013 г.
Настоящото становище е изготвено в отговор на получените писма с изх. № 16/к.д.16/2013 и изх. № 18/к.д./2013 от 05.07.2013 г., изпратени от председателя на Конституционния съд, с които Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище в качеството му на заинтересувана страна по конституционни дела № 16/2013 г. и № 18/2013 г.

Закон за особените залози
Законопроектът за особените залози беше подготвен от Работна група към Правната програма на Центъра в периода 1995 - 1996 г. и беше приет от Народното събрание пред ноември 1996 г. Така България стана третата европейска страна след Норвегия и Унгария, където бе създаден модерен централизиран регистър на особените залози.

Закон за електронния документ и електронния подпис
Законопроектът за електронния документ и електронния подпис беше подготвен от Работна група към Правната програма на Центъра в периода 1999 - 2001 г. Той беше приет от Народното събрание през март 2001 г.и е в сила от 7 октомври 2001 г. Законът създава модерна законодателна рамка на използването на електронни документи и електронни подписи в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ