Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Четвърта годишна среща на Aнтикорупционната мрежа на икономиките в преход
 
От 26 до 28 Март, 2002 г. в Истанбул се състоя Четвърта годишна среща на Aнтикорупционната мрежа на икономиките в преход организирана от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие .

Над 120 представители от държавни институции, неправителствени и международни организации ангажирани в борбата срещу корупцията взеха участие в срещата.

По време на конференцията бяха представени и обсъдени националните антикорупционни стратегии на България, Латвия, Грузия и Словакия. Следните теми бяха обсъдени в три отделни сесии:

Законодателство – акцентите на тази дискусия бяха върху реформата в съдебната система, финансирането на политическите партии и защитата на свидетели;
Практики на добро управление – етични кодекси, обществени поръчки и конфликт на интереси;
Обществено участие – акценти върху начините и средствата за установяване на диалог между неправителствени организации, правителството, частния сектор и медиите и обсъждане на адекватни международни стандарти за донорските организации, които подкрепят антикорупционни проекти.

Българският опит в усилията за намаляване на корупцията беше представен от г-н Димитър Пенков, съветник по сигурността към Съвета на министрите, който запозна участниците с Националната стратегия за борба с корупцията и програмата за нейното приложение приета от българското правителство, както и с организационните, техническите и финансовите проблеми, които възникват по време на този процес. Г-н Венцислав Караджов, представител на Трансперънси интернешънъл-България и д-р Живка Дамянова, Коалиция 2000, запознаха участниците с антикорупционната среда в България и опита на Коалиция 2000 в сътрудничеството между частния и обществения сектор като важен антикорупционен механизъм. Конференцията даде начало на регионалното антикорупционно сътрудничество в рамките на Инициативата за антикорупция на балтийските държави и Инициативата за антикорупция на Пакта за стабилност и обсъди възможността за изработване на антокорупционен План за действие за Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Руската федерация, Таджикистан, Туркменистан и Украйна.

Повече информация за конференцията (само на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ