Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклад за оценка на корупцията 2003
 
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД (PDF, 72,2 kb)

A. РАВНИЩЕ НА КОРУПЦИЯ (PDF, 284 kb)

А.1. Равнище на корупция - корупционни сделки
А.2.Обществени нагласи и оценки за корупцията

А.2.1. Общественото отношение към корупцията и средствата за масово осведомяване
А.2.2. Медийно отражение на корупцията - интензитет, теми, качество
А.2.3. Оценки за дейността на правителството
А.2.4. Оценки за степента на разпространение на корупцията
А.2.5.Основни сфери на корупция и корупционен имидж на служителите в изпълнителната, съдебната и законодателната власт

Б. СЪДЕБНАТА РЕФОРМА - АНТИКОРУПЦИОННИ ИЗМЕРЕНИЯ (PDF, 137 kb)

Б.1. Организация на съдебната власт - конституционноправни, законодателни и институционални аспекти

Б.1.1. Основни принципи на организацията и функционирането на съдебната власт
Б.1.2. Управление на съдебната власт
Б.1.3. Антикорупционни мерки за утвърждаване на статута на магистратите
Б.1.4. Възможни варианти за структурни промени в съдебната власт
Б.1.5. Вътрешни контролни механизми срещу корупцията в органите на съдебната власт
Б.1.6. Отваряне на съдебната власт към обществото

Б.2. Администрация на органите на съдебната власт

Б.2.1. Състояние на организацията и работата на съдебната администрация
Б.2.2. Необходимост от изграждане на съвременна структура и организация на съдебната администрация


В. РЕФОРМА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО - СЪСТОЯНИЕ И НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (PDF, 147 kb)

В.1. Наказателноправни инструменти за противодействие на корупцията

В.1.1. Наказателно право
В.1.2. Наказателен процес
В.1.3. Ролята на Министерството на вътрешните работи за разкриване и предотвратяване на корупцията
В.1.4. Изпълнение на наказанията

В.2. Гражданско право и процес

В.2.1. Гражданско право. Оценка на състоянието
В.2.2. Граждански процес. Оценка на състоянието
В.2.3. Необходими законодателни промени

В. 3. Административно право и процес

В.3.1. Административно право. Оценка на състоянието
В.3.2. Административен процес. Оценка на състоянието
В.3.3. Необходими законодателни промени

Г. МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА РЕФОРМА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (PDF, 81 kb)

Г.1. Политически измерения
Г.2. Донорска помощ

Пълен текст в PDF (1,3 Mb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ