Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклад за оценка на корупцията 1999
 
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД (PDF, 101 kb)

А. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРАВНА СРЕДА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА (PDF, 120 kb)

А.1. Реформата в публичната администрация и ролята на държавата
А.2. Институционално-правни механизми за разграничение между
публичната и частната сфера

Б. РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА (PDF, 84 kb)

Б.1. Законодателна реформа
Б.2. Реформа в организацията на съдебната власт. Подготовка и квалификация на магистратите

В. БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА (PDF, 116 kb)

В.1. Приватизационен процес
В.1.1. Процедури по раздържавяване
В.1.2. Следприватизационен контрол

В.2. Оценка на условията за бизнес

Г. ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (PDF, 139 kb)

Г.1. Неправителствените организации
Г.2. Средствата за масово осведомяване

Д. ДИНАМИКА НА КОРУПЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ КОРУПЦИЯТА (PDF, 121 kb)

Е. МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА (PDF, 86,3 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ