Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Възможности за установяване на институции от типа омбудсман на местно ниво в България. Опит и перспективи
 
На 20 ноември 2002 г. в София се проведе семинар на тема "Възможности за установяване на институции от типа омбудсман на местно ниво в България. Опит и перспективи", организиран от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Фондация "Фридрих Еберт" и Националното сдружение на общините в Република България. В семинара взеха участие местни обществени посредници, представители на държавни институции, общински съвети и общини от страната, неправителствени организации, експерти, университетски преподаватели, медии.

Семинарът беше открит от председателя на Върховния административен съд и на Съюза на юристите в България Владислав Славов. В своето приветствие той подчерта необходимостта от установяване на институцията омбудсман, включително и на местно ниво, значението на въвеждането на допълнителни механизми за гарантиране на правата на гражданите и силния антикорупционен ефект, който тя би имала в отношенията между гражданите и администрацията.

Работещите по експериментални проекти местни граждански посредници (омбудсмани) в общините Лозница - Юлка Бойкова, Велико Търново - Христо Орманджиев и Завет - Георги Милков представиха своята дейност. Антоанета Цонева, обществен посредник на Столична община, обобщи работата на институциите от типа омбудсман на местно ниво в България и подчерта голямото значение на публично-частното партньорство при установяването на тази институция.

На участниците беше представен сравнителноправен анализ на чуждото законодателство, изготвен в рамките на програма "Студенти на стаж към парламента". Емилия Ченгелова от социологическа агенция Витоша Рисърч представи резултатите от изследване на тема "Степен на информираност и отношение на гражданите на Столична община към институцията омбудсман", проведено от агенцията.

В своя доклад на тема "Възможности за установяване на институцията омбудсман на местно ниво в България" Венелин Узунов, председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България, се спря на традициите в местното самоуправление и изрази категоричната подкрепа на сдружението и неговите членове за установяването на тази институция.

Възможностите на институцията като механизъм за противодействие на корупцията в контекста на опита на антикорупционната инициатива Коалиция 2000 представи д-р Живка Дамянова, координатор на инициативата.

В хода на дискусията участие взеха общински съветници от Ямбол, Плевен, Ловеч, Троян, представители на общините в Търговище, Ловеч и Варна, Рада Кулекова, бивш посредник за район Младост в София, Венелин Узунов, Христо Орманджиев, Константин Танев от Центъра за изследване на демокрацията и др.

Участниците в семинара обсъдиха и приеха Декларация в подкрепа на установяването на институция от типа омбудсман на общинско ниво в България, която ще бъде изпратена до заинтересованите институции.

Програма на семинара
Декларация в подкрепа на установяването на институции от типа омбудсман на общинско ниво в България
Пълна стенограма от дискусията в PDF (517 kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ