Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Антикорупционна стратегия за Армения
 

 

 

От 17 до 25 февруари 2001 г. Коалиция 2000 бе домакин на образователна антикорупционна програма за служители от правителството, депутати от Народното събрание на Армения, както и от ключови НПО, работещи в сферата на развитие на гражданското общество и утвърждаване на законността.

Тази образователна програма е част от проекта на MSI (Management Systems International), Коалиция 2000 и американската Академия за развитие на образованието. Съвместният проект е спонсориран от Американската агенция за международно развитие (USAID). Основната цел на проекта е да подпомогне изготвянето на национална антикорупционна стратегия за Армения и обмен на натрупания опит на Коалиция 2000 в областта на изграждане на коалиции, партньорство между държавния и частния сектор и регионалното антикорупционно сътрудничество.

Образователната програма, подготвена от Коалиция 2000, включваше лекции, семинари и посещения в държавните институции, общини, както и срещи с партньорите на Коалицията. Бяха дискутирани следните основни теми:

 • oИзготвяне и реализиране на План за действие срещу корупцията.
  o Система за мониторинг на корупцията
  oЗаконодателна рамка на антикорупционната политика: реформа в съдебната власт.
  o Ролята на националната служба "Одитор".
  o Регионални / общински антикорупционни програми.
  o Борбата с корупцията в икономиката.
  o Координация с антикорупционните усилия на международната общност.
Като следващ етап от съвместния проект ще се организира семинар в Армения, в който ще вземат участие експерти на Коалиция 2000.

Погледнете програма на проекта.

 

   
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ