Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
КОРУПЦИЯ И КОНТРАБАНДА: МОНИТОРИНГ И ПРЕВЕНЦИЯ
 

Предговор

1. Корупция и трансгранична престъпност в България (PDF, 378 kb)

1.1. Дефиниция и обща характеристика на контрабандата.
1.2. Корупция и контрабанда: паралелна класификация.
1.3. Генезис и развитие на "контрабандните канали" в България.
1.4. Ролята на митниците.

2. Форми и схеми на трансграничната престъпност (контрабанда и трафик) (PDF, 273 kb)

2.1. Стокова контрабанда.
2.2. Масова или куфарна контрабанда.
2.3. Трафик на наркотици, хора и исторически ценности.

3. Мониторинг на контрабандата (PDF, 445 kb)

3.1. Методи на измерване на "сивата икономика".
3.2. Методики за измерване на контрабандата.
3.3. Механизъм за оценка на контрабандата чрез извадкови методи.
3.4. Оценка на контрабандата чрез експертни изследвания (опит за очертаване на големината на "нерегламентираните плащания").
3.5. Развитие на институционални форми за борба с контрабандата и корупцията.
3.6. Създаване на специализиран индекс на контрабандата.

4. Насоки за ограничаване на контрабандата и свързаната с нея корупция (PDF, 145 kb)

4.1. Правни методи на противодействие.
4.2. Организационно-структурна реформа.
4.3. Организационно-методически форми.
4.4. Реформа на митниците.
4.5. В контекста на правно-институционалната реформа.
4.6. Засилване на международното сътрудничество.
4.7. Ролята на гражданското общество.

Заключение.

Бележки.

Пълен текст в PDF (1,22 Mb)

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ