Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международни актове за противодействие на корупцията
 

Пълен текст в PDF (470 kb)

Международните актове, които Информационният център на Съвета на Европа в София представя на българския читател с настоящия сборник, се отнасят до извънредно актуална тема на нашето съвремие. Корупцията, често свързана с организираната престъпност, днес е обществено бедствие, чиито зловредни последици се проявяват както в отделните държави, така и на международната сцена. Това отрицателно явление застрашава демокрацията, правата на човека и върховенството на правото, подкопава икономическото и социалното развитие, разклаща нравствените устои на обществото.
Ето защо борбата срещу корупцията е една от големите задачи на международната общност и на демократичните държави. Тази борба се води не само в национален, но и в международен план. За да бъде ефективна, тя изисква международно сътрудничество с оглед на възприемането на съгласувани наказателни и превантивни мерки срещу корупцията.
Всичко това обяснява голямото внимание, което през последните години редица авторитетни и влиятелни международни организации отделят на противодействието на корупцията. В този сборник е отразена съответната дейност на Съвета на Европа, Европейския съюз, Организацията на обединените нации и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като са приведени най-важните международни актове, приети от тях в тази област.
Особено важен е приносът на Съвета на Европа, който на своята Втора среща на най-високо равнище през октомври 1997 г. прие редица съществени решения във връзка с борбата срещу корупцията. Един от най-впечат-ляващите резултати от тези усилия е изработването на Наказателната конвенция срещу корупцията, открита за подписване на 27 януари 1999 г. Това е най-широкообхватния международен документ в тази област. Конвенцията е подписана и от България, като има всички изгледи тя да стане страна по нея.
Документите, възпроизведени в сборника, съставляват общия фонд от международни актове на световната и европейската общност за борба с корупцията. Те представляват несъмнено интерес и за България, чийто преход към демокрация, също както в другите страни от Централна и Източна Европа, има своите специфични проблеми в тази област.
След като продължително време проявите на корупция и организирана престъпност у нас бяха на практика толерирани с вземането само на поло-винчати мерки, борбата срещу тези престъпни прояви стана приоритетна задача на законодателната и изпълнителната власт след промените, настъпили в началото на 1997 г. Това бе ясно заявено както в Декларацията за национално съгласие, приета от XXXVIII Народно събрание на 8 май 1997 г., така и в Програмата на правителството на Република България за 1997-2001 г. Борбата с корупцията и организираната престъпност зае съществено място в редица законодателни актове на Народното събрание в области като наказателното и наказателно-процесуалното право, изпирането на пари, банковата тайна, охранителното и застрахователното дело, митниците, незаконното строителство, държавните и общински поръчки, администрацията, държавния служител и други. В Народното събрание бе създадена специализирана парламентарна Комисия по противодействие на престъпността и корупцията, която съгласно правилника на парламента се занимава с принципни въпроси и същевременно действа по подадени сигнали. Промените, въвеждани в законодателството, отговарят на европейските стандарти, голяма част от които са отразени в този сборник.
Борбата срещу корупцията е дълг не само на държавата, но и на цялото общество. Затова искам да вярвам, че настоящият сборник ще бъде от полза както за гражданството, така и за всички, които служебно са въвлечени в тежката борба срещу корупцията и престъпността.

 

Йордан Соколов
Председател на Народното събрание
Председател на Комисията за противодействие на престъпността и корупцията


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ