Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Корупция и антикорупция
 

Съдържание
Пълен текст в PDF (4,2 Mb)

Противодействието на корупцията е част от усилията за изграждане публичните институции на демокрацията и утвърждаване ролята на гражданското общество. Постигнатите резултати в предотвратяването на корупционните практики се превръщат във важно мерило за успеха на прехода и за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и демократичен контрол.

Първа стъпка за ефективно противодействие срещу корупцията е анализът на разнообразните форми, механизми и последици от корупционните практики, както и на успешния опит за тяхното пресичане у нас и в света. С оглед възможно най-широко представяне на международния и българския опит в противодействието на корупцията в предлагания сборник са включени редица публикации на видни международни експерти в съответните области. Наред с преводните материали, сборникът предлага и оригинални български разработки по разглежданите проблеми.

Публикуването на сборника е част от дейностите на неправителствената инициатива Коалиция 2000, която си поставя целта да обедини усилията на държавните институции и граж данското общество за утвърждаване ценностите на демокрацията в противодействието срещу злоупотребите с публична власт.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ